Vastlapäe ja tuhkapäe oo tulemas

Tuleva nädali oo kaks suuremad püha – vastlapäe ja tuhkapäe. Voata, mo noore inimese mõistus ep võta viel sõukest asja kindi, mesmuodi soab vastlapäe olla vana kuu lõppus. Juu ta kuidagid lihatumade pühade liikumisega piab paikas olema, aga täpsest ma’p tia. Nüid tulisetargad vanamad inimesed, tehke moole selgeks, mis kunts sii oo! Sest muedu oo vastlabe ikka noores kuus.

Muhus muidugid peetse koa vastlabed. Ikka teesibeõhta, kellu kuiest Hellamoa külakeskuses. Seltsis tihasse sial pärmitainast vastlakuklid valmis. Seltsis oo ea juttu koa aada ja laanisid paika panna. Oma tulemisest piaks tiada andma esmasbe, 20-nda küinlakuu pääva õhtaks televonni pial 51 63 773 või siis 45 00 006. Neh ja katsuge siis ikka meeles pidada, et vastlaliugu tuleb koa laska ja sigu põllale aada. Ja parkige omad kered kenaste ernesuppi ja sialiha täis. Sest sialt moalt akkab paastuaeg pihta.
Neh ja piale vastlabed tuleb tuhkapäe ja tuhkapäe oo ju sie kärbeste viimise moed koa. Tuhkabe tüöd ep sünni tiha. Siis pidada laisknaene aknast sisse vahtima ja omad tüöd selgas puhas sellele tüötegijale tooma. Nõnna et voasta läbi annab vihtu ja katsu siis maiku.

Neh, ja et töüd teha ep tohi, siis oogid paras aeg selle õhta piduse minna. Just tuhkabe õhta, kahekümne teesel, oo Liiva koolimajas vabariigi voastapääva pidamine. Kellu seitsmest akkab pihta. Neh, kontsert oo sial ja kõnesid peetse ja antasse reemiad kätte, nõnna kut iga voasta oo oln.
Aga üsna ulka uhkeid asju oo juba enne vastlabed siikantis laanis. Rieede, seitsmeteistmenda õhta kellu seitsmest akkab noordekeskuses üks ete põnev asi – salvestamise üö. Põlva noordekeskusega seltsis võetse sõuke asi ette, et tahetse mõned Gunnar Grapsi laulud ää salvesta.

Kaks noortekad suhtlevad omavahel skaipis, üks oo ühtes ja teene tükkis teises Eestimoa otsas ja sedaviisi akkavad seltsis lugusid salvestama.
Ja sõuke jutt oo noordekeskusest viel, et nendel oo paergu sial metsloomade toidupank. Neljabe kellu kolmeni korjatse metsloomadele toitu. Neh kust nie väetimad ikka soavad. Metsas kõik kohjad puhas lume all. Siis neljabe oo noordekeskuses vikturiin, ikka metsast muidugid ja kõege paramad toidukorjajad soavad üllatusi koa. Siis andasse toiduraam jahimiestele kätte ja nee viivad selle metsa.
Ja 22. veebruaril kellu kolmest oo noordekeskuses rahvusvahelise noorsootüö tudvustamise päe. Riakima tuleb Marjana Luist Kuresaare noorde uvikeskusest. Juba olla masu tiada, et üsna palju rahvast tahab kuulma minna. Juu siis oo ikka üks veart asi.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 33 korda, sh täna 1)