Avastati 395 töötervishoiu- ja tööohutusalast rikkumist

Tööinspektsioon kontrollib tänavu ettevõtetes tõstetööde ohutust ja füsioloogilisi ohutegureid kontoritöös. Mullu avastati tööinspektor Rein Nelise sõnul Saaremaal 395 töötervishoiu- ja tööohutusalast rikkumist 130 kontrollitud ettevõttes.

Tänavuse kontrolli käigus vaadatakse näiteks tõsteseadmete paigaldust ja püsivust, seiskamis- ja hädaseiskamisseadiste olukorda ning kasutamise ohutust ja õiget paigutust. Lisaks hinnatakse igal külastusel ettevõtte tõsteseadmete ja tõstetööde ohutust ning töötervishoiu- ja ohutusnõuete täitmist töökeskkonnas.
“Tõstetöid kontrollitakse nii etteteatatud kui ka etteteatamata külastuste käigus,” kinnitas Nelis.
Analüüsides kutsehaigestumistega seotud ohutegureid, selgus, et väga palju kutsehaigestumisi oli tingitud sundasenditest ja karpaalkanali sündroomist. Viimane neist on tingitud käte korduvatest ja sundliigutustest. Füsioloogiliste ohutegurite kontrollimise eesmärk on saada ülevaade arvutitöötajate tervislikust seisundist ja töökohtade ergonoomilisest kujundamisest ning nende omavahelistest seostest.

Töötervishoiu tööinspektori Janika Rõõmuse sõnul on kontoritöötajatel viimastel aastatel diagnoositud vähe kutsehaigestumisi, kuigi kõik arvestatavad ohutegurid on olemas, sest kontoritöötajad peavad suurema osa tööajast olema sundasendis. Siinkohal tekib Rõõmuse sõnul küsimus, kas kontoritöötajate riske alahindavad tööandjad või töötajad ise ning kas kontoritöötajaid ikka suunatakse tervisekontrolli.
Kontrollimise käigus külastatakse kokku 120 ettevõtet Pärnumaal, Läänemaal, Saaremaal, Hiiumaal, Raplamaal ja Järvamaal.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 28 korda, sh täna 1)