Juu Jääb turgutas maakonna majandust ligi 200 000 euroga (2)

Juu Jääb turgutas maakonna majandust ligi 200 000 euroga

 

Eesti konjunktuuriinstituut uuris läinud aasta näitel Muhu tulevikumuusika festivali Juu Jääb mõju Saare maakonna majandusele.

Muhu tulevikumuusika festivali regionaalse majandusliku mõju uuringust selgub, et kuigi korraldajad jäid mullu festivaliga rahule, ei saadud eelarvet siiski päris tasakaalu. Festivali eel prognoosis selle korraldaja Villu Veski Nautse Mihkli taluõuele viitsadat kontserdikülastajat, ülejäänud kontsertidele vähem. Festivali külastas 2011. aastal aga ühtekokku üle 2300 inimese. Koos esinejate ja korraldajatega oli festivaliga seotud inimeste koguarv ligi 2500.

Oluline kohalikele ettevõtetele

Uuringu raames küsitleti kohalikke ettevõtteid ja asutusi, mis tegutsevad majutuse, toitlustuse ja teenindusega. Valimi moodustas 51 ettevõtet ja asutust Muhust, Orissaare vallast ja kontserdikohtadest mujal Saaremaal. Hindamaks ürituse kasulikkust piirkonna majandusele tehti kaks küsitlust, millest esimene oli suunatud ürituse mõjupiirkonnas olevatele ettevõtetele, asutustele ning teine festivali külastajatele.
Valdav osa ettevõtetest pidas Juu Jääbi oma asutustele majanduslikult oluliseks. Küsitlusele vastanud ettevõtete ja asutuste vastuste kohaselt avaldus festivali mõju kohalikule majandustegevusele külastajate arvu, müügitulu ja kasumi suurenemises, töötajate arv jäi pigem samale tasemele võrreldes tavapärase juulinädalaga. Festivali ajal kasvas külastatavus enam kui pooltes, kasvatades müügitulu ja kasumit pooltes küsitlusele vastanud ettevõtetes ja asutustes. Keskmiselt kasvas müügitulu veerandi ja kasum viiendiku võrra. Festivali ajal lisandus ettevõttesse keskmiselt 160 külastajat ning üks külastaja kulutas ettevõtjate hinnangul nende ettevõttes või asutuses keskmiselt 17 eurot.
Majanduslike, kultuuriliste ja maineaspektide kõrvutamisel leidsid ettevõtjad üsna üksmeelselt, et Juu Jääb avaldas kõige soodsamat mõju kultuuriturismile, regiooni maine kujundamisele ja kultuurialase tegevuse edendamisele. Mõju kohalikule majandusele ja ettevõtlusele hinnati oluliseks. Kõige tagasihoidlikumaks hinnati mõju tööhõivele.

Külaline kulutas 150 eurot

Juu Jääbi toimumist järgmisel aastal pidasid oluliseks pea kõik küsitletud ettevõtted ja asutused, samuti oli suhteliselt kõrge kohalike ettevõtete koostöövalmidus tulevikus.
Ka külastajad jäid festivaliga väga rahule, mida tõendab keskmine rahuloluhinnang 6,4 palli seitsmepallisel skaalal.
Kokku tuli ainult festivali külastamise eesmärgil väljastpoolt Saare maakonda Muhusse küsitluse kohaselt 1470 inimest ning festivali jooksul kulutati keskmiselt 150,8 eurot inimese kohta. Kokku kulutasid külastajad üle 184 000 euro. Majanduslik kogukasu piirkonnale oli külastajate kulutuste ja eelarvest piirkonda jäävate kulutuste tulemusena üle 194 000 euro.
Kokkuvõttes on Juu Jääb omandanud olulise koha väikese Muhu suvistes tegemistes. Festivali korraldajad on juba 15 aasta jooksul väärtustanud nii kultuuri kui ka kohaliku majanduse elavdamist. Kuna korraldajate ja ettevõtjate huvi teha tulevikus koostööd on suur, siis on võimalik majanduslikku tulu vaid suurendada.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 39 korda, sh täna 1)