Ühed suuremad sorti sõbrad oo inimestele roamatud

Küinlakuu oogid juba käe ja tali näitab oma õiged palet koa. Juu sie teab, kustkohast meitele tuln sõbrapäe selletaudi keskel talvet oogid, et siis, kui väljas tuline külm, oo sõbrad nie, kis südame sojaks tegavad. Neh ja ühed suuremad sorti sõbrad oo inimestele roamatud. Mool oo muidugist irmus kahuvalu, et naad nendele vadele läpptoppidele juba alla kippuvad jäema.

Aga neh, niikaua kut neid meitel kodu ja roamatukogudes viel oo, piab nendest küll irmsaste lugu pidama. Äkist siis mäletatse saa voasta pärast koa viel äkiste, et ollid sõuksed asjad olemas kut juturoamatud.
Ja ma riagi seda juttu paergu sellepärast, et just 14-ndal küinlakuu pääval oo kõikidel roamatute sõpradel Hellamoa külakeskuses üks ääütlemata uhke üritus laanis. Et roamatukogu oo nendega ühe katusse all, siis oo roamatukogu Anne kutsun sõnna majase külalise. Sie oo soarlane Adena Sepp, kis oo valmis kirjutan neli roamatud, midast muhulased kangeste oolega lugeda tahtvad.
Üritus akkab pihta keskomingu, täpsemaste kellu ühestteistmest. Nõnna et vädage aga omad kondid sõnna, muidu jäevad külma käe päris kangeks viel.

Neh ja üks teene suurem roamatusõprade üritus oo tuleva nädali viel. Rieede, 17-ndal, peetse Juhan Smuuli või siis neh, Koguva Tooma Juhani, ühessakümnendat sünnivoastapääva. Seda peetse akatuseks Liiva koolimajas ja pärast minnasse Koguva Toomale edasi.
Koolimajas akatse pihta kellu poole ühest. Oma soare inimesed riakivad sial: kooli direktur ja uvijuht ja muuseumijuhataja. Külla oo kutsutud või neh, õigetõeste ju oopis kojo köima ja riakima Koguva Laasu Kadri – ta ju ikka puhastverd muhulane ja ise koa sialtküla inimene. Ja Ülo Tuulikut oo koa oodata.

Kellu poolest kolmest võetse koolimajas natusse põlast ja siis põrutatse Koguva Toomale edasi. Sial riagib muuseumi teadur Eda Juhanist ja näidatse slaidisid ja meenutatse Juhanid. Pääva lõpetuseks viiasse poole viie paiku Juhani monumendi juure lilled ja küinlad.
Liiva koolimajas oo üldse terve tuleva nädali läbi Juhan Smuuli nädal. Esmasbe kirjutavad lapsed ise luuletusi. Teesibe oo Smuuli mälumäng. Ja sellepääva oo koolis muidugid sõbrapääva pidamine koa. Seda korraldab esimene lass. Kessiku ja neljabe oo koolilastel Muhu muuseumis Smuuli tunnid. Muuseumi teadur Eda kut koa vana koolmeister viib neid läbi. Ja rieede omingu siis loetse paramaid luuletusi nendest, mis lapsed esmasbe valmis kirjutasid, ja jägatse auindu.
Vat sõuksed jutud ollid mool täna. Olge ikka munuksed siis!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 23 korda, sh täna 1)