Avanss oleks viinud viivituseni toetuste väljamaksel (2)

Siseriiklike põllumajanduse otsetoetuste maksmise tähtaja muudatus on tingitud Euroopa Liidu täiendavate otsetoetuste arvestamismetoodika muutmisest.

Teoreetiliselt oleks olnud võimalik teostada umbes 5000 loomakasvatajale täiendavate siseriiklike otsetoetuste avansilised maksed suvel, kuid sellest oleks tekkinud palju segadust ja täiendavaid kulusid.
Avansiliste väljamaksete tõttu oleks ca 16 000 põllumehe pindalapõhiste otsetoetuste väljamaksmise tähtajad lükkunud järgmisse aastasse. Kui ligi 5000 loomakasvatajale oleks teostatud tõenäoliste toetuste avansiline makse tänavu suvel, siis saaks neile ja teistele pindalapõhiste põllumajandustoetuste saajatele teha järgmise väljamakse alles 2013. aasta veebruaris.
Ilma loomakasvatajate avansiliste makseteta saab aga alustada kõigile põllumajanduse otsetoetuste saajatele väljamaksmist tänavu detsembris.
Põllumehed on kinnitanud nii ministeeriumile kui ka põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametile (PRIA), et nende jaoks on äärmiselt oluline saada kõik otsetoetused kätte jooksva aasta jooksul. Põllumeeste sõnul on põhjus selles, et ettevõtjad arvestavad oodatavate toetustega oma majandusnäitajate planeerimisel, mille teatud suurus on vajalik näiteks investeeringutoetuste taotlemiseks.

Lisaks tekitaks loomakasvatajate avansiline makse olukorra, kus paljude selle makse saanute osas tuleks hakata hiljem tasaarvestust tegema, mis viiks ka PRIA-poolsete tagasinõueteni ja võimalike kohtuvaidlusteni.
Loomapidajad, kes said juunis küll loomatoetusteks alla 5000 euro, kuid kellel on aasta lõpus saada suurem summa pindalatoetusi, võivad jääda olukorda, kus kogu loomatoetusteks saadud summa tuleb tagasi maksta.
See rikuks paratamatult klientide õigustatud ootuse põhimõtet. Samuti oleks loomakasvatajate avansiline makse tekitanud PRIA-le täiendavat töökoormust ja nõudnud uute infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamist.
Tõele ei vasta Jaan Sõrra etteheide, milles ta väidab, et põllumehi teavitati toetuste hilisemast väljamaksest alles tänavu jaanuaris.
Teema oli päevakorral juba piimafoorumil möödunud aasta 29. novembril ning arutusel põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogus 7. detsembril.

Põllumajandusministeerium

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 19 korda, sh täna 1)