Angeste jäi taas vastu võtmata (37)

Angeste jäi taas vastu võtmata

EI VÕTA VASTU: Anne Vaikmaa (vasakul) ei olnud eile nõus aktile alla kirjutama. Hoonete olukorraga tutvusid veel valla maakorraldaja Kuunar Kallas, maatalituse juhataja Ilmar Pungar, Heli Speek ja vallavanem Kalle Kolter. Foto: Tõnu Veldre

Angeste talu aastaid kestnud tagastamise saaga ei jõudnud ka eile lõpp-punkti, sest pärijad keeldusid hoonete üleandmise aktile alla kirjutamast, soovides lisada hoonete olukorra kirjelduse. Venitamisega võivad pärijad oma varast lõpuks hoopis ilma jääda.

“Vastuvõtmisest keeldumiseks peab olema mõjuv põhjus,” selgitas Saare maavalitsuse maasekretär Jaan Leivategija, lisades, et ühel hetkel tuleb Mustjala vallal menetlus lõpetada ning sellisel juhul ei ole võimalik tagastada ei hooneid ega ka nende alust maad. Leivategija märkis, et hoonete halba olukorda ei peeta selliseks mõjuvaks põhjuseks, et vastuvõtmisest loobuda.
Eile kogunesid Võhma küla Angeste talu hoovi nii vallavalitsuse liikmed, pärija Anne Vaikmaa kui ka mandrilt kohale tulnud ehitusspetsialistid.
“Mina oleksin need hooned juba detsembris üle andnud,” ütles Mustjala vallavanem Kalle Kolter, kel olid juba detsembris maavalitsuses toimunud kohtumisel kaasas nii maja võtmed kui ka dokumendid. Kolteri sõnul on ta näinud mitu aastat vaeva, et Angeste saaks tühjaks ning talu läheks õigetesse kätesse.

“Ma ei kirjuta veel kuhugi alla,” oli Angeste õuel hooneid vaatav Anne Vaikmaa kindel, täpsustades, et tal on vaja enne ikka maavalitsusega konsulteerida ning panna üleandmisaktile juurde lisad, milles on kirjeldatud hoonete täpne olukord.
Vaikmaa oli eile hoovis maju üle vaadates üsna nukker.
“Rehemaja akende klaasid on lõhutud, hoonesse on riputatud ühekordseid mähkmeid ja puurkaev on kive täis aetud,” tutvustas Vaikmaa nii vallajuhtidele kui ka mandrilt tulnud ehitusmeestele talust lahkunud eelmiste elanike kätetööd.
“Hooned on suhteliselt ohtlikus olukorras,” arvasid eile Angeste hoonetest ülevaate teinud ehitusspetsialistid, kes ei soovinud oma nime lehes avalikustada, enne kui on hoonete juures midagi ära teinud. Nende hinnangul kõlbab ehitistest taastada vaid rehehoone, teised majad on halvas olukorras ning sinna pole mõtet kaitsekiivrita siseneda.
Seadustele tuginedes ütles Anne Vaikmaa, et majas elanud perekond oli kohustatud tagama vara säilimise ning kui seda seadusepunkti ei täidetud, tuleb hävinud osa talle hüvitada. Kuid aastaid majas elanud perekonnale ei ole Vaikmaal nii palju pretensioone kui vallavalitsusele, kes on juba üle kümne aasta maja tagastamisega viivitanud.

“Hooned ju amortiseeruvad ning nende väärtus on langenud,” sõnas Vaikmaa.
“Kui Tammsaare kirjutas “Tõe ja õiguse” viieköitelise romaani, siis Angestest saaks tunduvalt pikema loo,” võttis teema kokku üks asjaga lähedalt seotud isik, kes ei soovinud oma nime lehes avaldada.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 85 korda, sh täna 1)