Tagaverel lahati kitsaskohti (8)

Tagaverel lahati kitsaskohti

KOOSTÖÖS PEITUB EDU VÕTI: Talumees Indrek Haamer, POÜ Rauni töödejuhataja Heino Vaba, sama firma selektsionäär Inge Salu ja Tagavere raamatukogu juhataja Palmi Vaba osalesid arutelus aktiivselt.
Foto: Tõnu Veldre.

Tagavere kandi elanikud rääkisid reede ennelõunal seltsimaja saalis Orissaare vallavalitsuse ametnikele ja volikogu liikmeile oma kehvadest küla- ja metsateedest, eksitavatest külasiltidest ja soovist asutada kohalik tuletõrjekomando.

Orissaare vallavanem Aarne Põlluäär teavitas Tagavere kandi külade elanikke kõigepealt valla heakorraeeskirjadest ja lemmikloomade pidamise nõudeist. Ta rõhutas nõuet oma lemmikloom kiibiga varustada. Koerad peavad olema kiibitud juba praegu, kassidele tuleb kiibid külge panna tuleval aastal.
Esimese valupunktina tõid inimesed vallajuhtide ette küla- ja metsateede ebarahuldava olukorra.
“Teedevõrk on nagu lapitekk. Kena kirju,” iseloomustas valla teid Rautsi talu peremees Aarne Põri Suur-Rahula külast.

Kevadel läheb teede korrastamiseks

Saalisolijad küsisid ühe või teise külatee või teelõigu korrastamise kohta. Vallavanem andis lootust: “Loodame talve arvel kevadel teid korrastada. Pisike optimism on tekkinud, kuna tänavu on lund vähem. Hööveldame teed kevadel ära ja usun, et saame suurematesse aukudesse kruusa vedada,” rõhutas Aarne Põlluäär.
POÜ Rauni juht Aive Kesküla tõi võrdluseks Leisi valla, kus teede korrashoiule on pööratud suuremat tähelepanu. Aarne Põlluääre sõnul on naabervalla laenukoormus Orissaare omast palju väiksem ja just see võimaldab Leisil rohkem panustada teede korrashoidu.
“Püüame vajalikud tööd ikkagi ära teha. Väljaküla teele veame kruusa ja laseme tee kevadel hööveldada,” lubas Põlluäär.
Arutelul selgus, et vallavalitsuse käed jäävad lühikeseks, nõudmaks sisse kahjutasusid suurtelt metsafirmadelt. Talunikud Aarne Põri ja Indrek Haamer tõid mitu näidet metsafirmade rikutud teedest.
“Ühe ööga võeti harvesteriga kolm hektarit metsa maha. Järgmisel ööl veeti puud tee äärde ja kolmandal ööl toimetati edasi,” rääkis Aarne Põri metsatööde tempost.
Aarne Põlluääre sõnul saab vallavalitsus sellise info korral võidelda vaid tagajärgedega. Vallavanema sõnul tuleb seadusandluses sätestada punkt, mis kohustab firmasid ja metsaomanikke teavitama omavalitsusi metsa ülestöötamisest.

POÜ Rauni töödejuhataja Heino Vaba tõi ühe valupunktina esile kohaliku tuletõrjekomando puudumise. Aastakümneid tagasi tegutses vabatahtlik Tagavere tuletõrjeüksus edukalt tulekahjude kustutamisel. Üheksakümnendatel aastatel reorganiseeriti tuletõrjekomandod päästekomandodeks. Seda tehes leidsid kõrged ülemused, et Tagavere mehed päästjateks ei kõlba. “Me olime 20 aastaga kustutanud enam kui sada tulekahju. Sõitsime päästetöödele Tagaverelt isegi Kuressaarde ja Kuivastusse. Tegime seda kõike vabatahtlikult, päästes saarlaste vara,” meenutas Heino Vaba.
Seekord oli nii vallajuhtidel kui ka kõigil kokkutulnuil rõõm tõdeda, et kohalikud mehed tahavad taas tuletõrjekomandot asutada. Auto on olemas, samuti garaaž selle hoidmiseks. Vabatahtlike komando taasrajamiseks tuleb teha teatud kulutusi. Vallavanem lubas toetada ja päästeameti juhidki on sellekohase positiivse seisukoha välja öelnud.
Mitme sõnavõtja hinnangul eksitavad maanteede äärde paigutatud külasildid inimesi. Aarne Põlluääre sõnul on maanteeamet pannud sildi külamaa piirile, kust külani ehk täpsemalt elumajadeni on tihti mitu kilomeetrit.

Küla asemel rappa

Aarne Põri tõi näite, kuidas Kuressaarest tuttavatele Väike-Rahulasse külla sõitnud laps astus bussist maha pärast külasilti, leidmata eest ühtegi maja. Külainimesed teadsid juhuseid, kus eksitavate siltide tõttu on tuletõrjeautod sõitnud küla asemel rabasse.
Meeldiva sõnumi ütles välja MTÜ Tagavere Optimistid eestvedaja Astrid Vaba, andes teada seltsimaja remondist. Uuendatakse saali põrand ja seinad, samuti koridor ja garderoob, vahetatakse välja mööbel ja korrastatakse abiruumid. Ettevõtmist toetavad PRIA ja vallavalitsus.
Pärast arutelu hindas Väike-Pahila küla Jurna talu peremees Indrek Haamer kohtumise kordaläinuks, öeldes, et inimesed said suu puhtaks rääkida ja teavet vallavalitsuse võimalustest. Kuigi külainimesed ootaksid vallaisadelt probleemide lahendamisel kiiremat ja otsustavamat tegutsemist, piirab ametnike tegutsemist rahanappus. Tagaverel seda mõisteti.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 80 korda, sh täna 1)