Saarlaste tervis – milline see on Eesti skaalal? (1)

Saarlased paistavad positiivse poole pealt silma madalaima tervisekaotusega ja negatiivsena juhib Saaremaa “toppi” keskmisest negatiivsem loomulik iive.

Tervise arengu instituut koostas Eesti maakondade elanike tervise ja heaolu ülevaate, mis toob välja suured ebavõrdsused nii rahvastiku tervises, maakondade sotsiaaldemograafilistes näitajates kui ka inimeste tervisekäitumises. 

Inimeste tervisekäitumises esineb suuri erinevusi, kui vaadata näiteks suitsetajate osakaalu maakonna elanike hulgas – madalaim on see Hiiumaal, kus igapäevasuitsetajad moodustavad 18% täiskasvanud elanikest (Valgamaal on sama protsent 37, Saare maakonnas 30,2).
Regulaarse alkoholitarvitamise osas (vähemalt kord nädalas) on madalaim näitaja Ida-Virumaal (14 %) ja kõrgeim Valgamaal (30 protsenti). Saare maakonna protsent on selles osas 17,2, mis on madalam Eesti keskmisest (20,9%).
Ülekaalulisi täiskasvanuid on enim Lääne-Virumaal (57%) ja väikseim on nende osakaal Läänemaal (42%). Täiskasvanud saarlaste hulgas on “paksukesi” 51,7 protsenti.

Ülevaate ühe autori, tervise arengu instituudi projektijuhi Maali Käbini sõnul ei ole tehtud töö mõeldud maakondade pingeritta seadmiseks, vaid tervikliku pildi saamiseks maakonna elanike tervisest.
“Igal maakonnal on Eestis oma nägu ja seetõttu on vajalik ka planeerida tervist edendavaid tegevusi, lähtudes iga konkreetse maakonna olukorrast,” sõnas Käbin, lisades, et lisaks eelpool toodule on maakondade vahel suured erinevused rahvastiku terviseseisundis – inimeste antud hinnangutes oma tervisele ja terviseprobleemidest põhjustatud tegevuspiirangutega elanike osakaalus.

Plussid
Keskmisest
madalam ülekaaluliste kooliõpilaste osakaal;
madalam isikuvastaste kuritegude näitaja;
madalam regulaarselt alkoholi tarvitajate osakaal;
madalam teismeliste raseduste näitaja;
madalam haigestumus hepatiitidesse ja seksuaalsel teel levivatesse haigustesse;
madalam õhusaaste tase paiksetest saasteallikatest.
Madalaim tervise kaotus (sh keskmisest madalam haiguskaotus).

Miinused
Keskmisest
negatiivsem loomulik iive;
kõrgem eakate osakaal rahvastikus;
madalam laste osakaal rahvastikus;
madalam brutopalk;
kõrgem alkoholist tingitud liiklusvigastuste näitaja.
Kõrgeim haigestumus puukborrelioosi ja puukentsefaliiti.

Allikas: Eesti tervise arengu instituut

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 30 korda, sh täna 1)