Saaremaa kunstistuudios algavad tasuta kursused

Kursused algavad veebruaris ja lõpevad aprillis osalejate tööde ühisnäitusega.

Kursus “Tootearendusena disainitud vilt” kestab 6. veebruarist 31. märtsini, kokku 24 tundi. Koolitusele ootame käsitööettevõtjaid ja -meistreid, kes vajavad teadmisi ja oskusi uute toodete arendamiseks.
Kursusel õpetatakse viltimistehnikate kujundamist tootepõhiselt. Õpitakse viltima erinevaid kompositsioone, nii tasapinnal kui ka vormil. Sõltuvalt käsitöömeistri loovusest saab vilditud kujundeid kasutada aksessuaaridena taskul, vööl, kotil või jakil. Kursuse lõpuks valmib kollektsioon vilditud esemetest.

21-tunnine kursus “Rahvuslike rõivaste kujundus väikeettevõtluses” kestab 8. veebruarist 30. märtsini. Sihtgrupp on rõivaste kujundajad ja tootjad väikeettevõtluses, õmblejad, valdade käsitöö õpitubades osalejad, noorte õmblusringide juhendajad.
Kursusel õpetatakse, kuidas saab rõivaid säästvalt ja lihtsate kujundusvõtetega erinevates värvikombinatsioonides rahvuslike motiividega trendikaks muuta. Antakse lühiülevaade saarte rahvuslikest mustritest, värviõpetusest ja rõivaste kujundamise põhitõdedest. Värviõpetuses kujundatakse ise rahvariide seelikutriipude põhjal kaasaegseid triibulahendusi. Tööd tehakse eelnevalt kavandina. Iga osaleja disainib ja teostab vähemalt kaks rahvuslikus kujunduses rõivaeset.

Turismiettevõtete omanikele, taluturismi korraldajatele, kodumajutajatele ja haljastajatele mõeldud 32-tunnine kursus “Säästlik maastiku kujundamine ja planeerimine turismikeskkonnas” kestab 1. veebruarist 3. aprillini.
Kursusel õpetatakse planeerima maastiku mahte, tsoneerima õueala ja vastavalt tegevusalale keskkonda isikupäraselt kujundama. Käsitletakse maastiku säästlikku mitmetasandilist planeerimist ja lisapinna kasutuselevõtmist selleks sobivas piirkonnas.

Antakse ülevaade saarte keskkonnale iseloomulikust taimestikust, tutvustatakse uusi kujundustrende ja eksootiliste taimede kasvatamise võimalusi lähtuvalt merelisest pehmest kliimast. Õpetatakse lihtsaid võtteid säästlikuks taimedega kujundamiseks. Kursuse lõpuks valmib igal osalejal makett krundi ja õuepinna kujundatud planeeringust. Kursustel osalemine eeldab iseseisvat tööd.

Kursused toimuvad Eesti vabaharidusliidu (EVHL) programmi “Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes” 1.1.0603.0.8-0002 raames. Programmi toetavad Euroopa Liidu Sotsiaalfond ja Eesti riik.
Projekti eesmärk on pakkuda täiskasvanutele tasuta õppimisvõimalusi tööalaseks täienduskoolituseks ning edukaks ja kvaliteetseks tööeluks vajalike põhipädevuste omandamiseks. Programm laiendab täiskasvanute õppimisvõimalusi ja kaasab uusi sihtrühmi.

Anne Tootmaa

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 21 korda, sh täna 1)