Murdevõistlus oo jälle käe!

Sii mineva nädali sai juba natusse kuulutat, et meitel oo jälle murdevõistlus pihta akkamas. Sellevoastane teema sai juba mineva kevade paika pantud –”Elud-ma´ad”. Neh oo sii vähatumaks majasid, misedel iganest põnev ajalugu seljataga oo.

Mõni kukub vahest riakima, kis oo kuskilt kuuln oma maja kohta midagi, ja vahest jälle küsitse mõne maja kohta. Moo kääst oo mitmel-setmel korral uuritud, et kas ma tia mõne maja kohta, et mis sial oo enne oln ja kis sial oo elan. Nõnna et olge aga nobed kirja panema, teestel vägagid uvitav lugeda. Ja kui te ep tia just tervet pitka ajalugu, siis äkist tuleb miele mõni seiklus kuskil peres ja mõni noores põlves tehtud kiisikategu.

Neh ja muhulaste elulugusid oodetse ikka koa, nõnna kut igavoasta. Põle nee kõik viel kirja pantud üht. Kirjuta omast või kellestkid teesest, vahet põle. Kirjuta võivad kõik, olgu naad sündin muhulased või sisse asun. Ühed muhulased oo puhas, kui naad tahtvad olla. Ja muidugist võivad sõuksed inimesed koa kirjuta, kis põle üldsegid muhulased ja kis põle siiakanti eluilmal viel oma jalaga soangid, aga oo näituseks kuuln mõne tulisema uhke jutu mõne muhulase kohta. Oleks ju näituseks vägagid moekas nähä, mesmoodi mõni mulk või setu muhu kielt mõestab ja papri piale kirjutab.

Kui sõnadest nälg äkiste kätte tuleb, siis oo nüid ju internettis ülal murdesõnastik. Sie oo suuremaste kokku pantud nendest sõnadest, mis inimesed oo soatn murdevõistlustele, nõnna et sialt näeb ää, mõuke oo üksgid sõna ja kirja panemise moed. Sõnastiku levab aadressi pialt http://muhu.rehepapp.com/murre/index.php/Esileht.
Teite tüösid oodetse emakielepäävani, 14. märtsini Liiva või Hellamoa roamatukoguse. Nie tuleb panna kinnise ümbriku sisse ja piale kirjuta oma varjunimi. Teese, pisikse ümbrikuga panna seltsi oma pärisnimi ja aadress ja tillevonni nummer. Ja muidugid võib tüösid jälle soata Liiva roamatukogu meili piale koa: liivark@muhu.ee .

Neh, rahvaloendusel koa uuriti, et mõukest murret keegid oskab riaki. Olli pakutud küll soare ja hiiu ja kihnu koa ja, neh, neid suure moa omasid olli mitu tükki, aga muhu omat põlegid oln eraldi väljas. Tulli kirjuta, et maa oska muud murret ja siis sai täpsemaste panna, et muhu oma. Nõnna et meitel oo viel pitk tie köia ja taris palju oma kielt riaki ja kirjuta, et järgmise korra aegas soaks juba otseti vastata, et maa oska natusse muhu murret.

Tuleva pühabe, kahekümne ühessandal oo Hellamoa külakeskuses jälle üks uhke rall. Kellu kahestteistmest akkab sial kontsert. Külalised oo üsna teesest Eesti otsast – Põlva memmede tansirühm. Ja nendega seltsis oo kapell Heino Tartes ja Sõbrad. Meite oma soare tegijatest oo kampa akan Ätses ja Käekoatsad ja Lõõtsmoorikud. Neh, uhke asi paistab tulavad.
Olga siis sedakorda jälle nõnna ja olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 37 korda, sh täna 1)