Motostaadioni saatus on segane (9)

Kuressaare linnavolikogu jaanuaris koos käinud komisjonid peavad motostaadioni rajamise ideed heaks, kuid seavad kahtluse alla asukohavaliku, sest müra hakkaks segama kohalikke elanikke. Motostaadioni pooldajad omakorda kinnitavad, et staadionist on rohkem kasu kui kahju.

“Rahandus- ja majanduskomisjon otsustas mitte algatada linna üldplaneeringu menetluse ettevalmistamist motostaadioni planeerimiseks ja kaaluda asukoha küsimust, arvestades maakonnaplaneeringut,” ütles komisjoni liige Laine Tarvis, lisades, et staadioni rajamise ideed komisjon toetab.
Linnakodanikukomisjon arutas samuti probleemi ja leidis, et vaatamata sellele, et asukoht on soodne ja noortel oleks seal ideaalne tegutseda, ei toeta nad linna motostaadioni ehitamise ideed.

Keskkonna- ja ehituskomisjon otsustas motokeskuse rajamiseks vajaliku osaüldplaneeringu koostamise edasi lükata arutamiseks mai-juuni koosolekul. Komisjon tegi volikogule ettepaneku korraldada samaaegselt testvõistlusega müra mõõtmine vähemalt Valguse tänaval. Lisaks soovitavad nad linnavalitsusel teha arendajale ettepanek jätkata paralleelselt tööd motokeskusele sobivate alternatiivsete asukohtade leidmiseks Saaremaal ja esitada komisjonile sellekohane kokkuvõte mais-juunis.

Kuressaare linnavalitsus palus linnavolikogu ja volikogu komisjonide liikmetel kujundada jaanuarikuu jooksul oma arvamus Roomassaare poolsaarele motostaadioni kavandamisest.
Linnapea Mati Mäetalu allkirjastatud paberil paluti volikogul võtta seisukoht, kas algatada üldplaneeringu menetluse ettevalmistamine ja esitada ühe asukohana Roomassaare poolsaar. Samuti küsitakse arvamust, kas rajada Kuressaarde koht, kus täieneksid noorte võimalused ja mida kasutaksid ka turistid, kuid samas võib tekkinud müratase mõjuda halvasti seal lähedal elavatele linnakodanikele ja mõjuda negatiivselt ka kuurortlinna mainele.

Motostaadioni arendajad on arvamusel, et motostaadionist saadav pikaajaline kasu kaalub üles raha, mida linn peaks omalt poolt kulutama, et see projekt teoks saaks.
Mürast rääkides on arendajate arvates tähelepanuta jäänud fakt, et täna on maailmas juba testimisel ja tootmises elektrijõul töötavad võidusõidumootorrattad. On ainult aja küsimus, millal need ka siin kasutusse võetakse.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 33 korda, sh täna 1)