Õpilaste eelistused on geograafia ja inglise keel (3)

Õpilaste eelistused on geograafia ja inglise keel

 

Läinud nädala lõpuks tuli gümnasistidel valida riigieksamid. Ka tänavu olid eelistatumad õppeained inglise keel ja geograafia.

Saaremaa ühisgümnaasiumi õppealajuhataja Marek Schapel tõdes, et SÜG-is oli ka tänavu popim valikaine inglise keel. Selle valis riigieksamiks 77 gümnasisti.
Järgnesid geograafia, mille valis 62 gümnasisti (sh 45 XI klassi õpilast), matemaatika ja ühiskonnaõpetus (vastavalt 48 ja 41 õpilast).

Orissaare gümnaasiumi 25 abituriendist valisid riigieksamiks 22 ühiskonnaõpetuse ja geograafia. Popimateks aineteks osutusid Orissaares veel inglise keel ja matemaatika, vastavalt 15 ja 11 eksamisooritajat.
Kuressaare gümnaasiumis sooritab sel aastal geograafia riigieksami 101 õpilast (neist 93 on 11. klassist), inglise keele valis eksamiks 87, ühiskonnaõpetuse 61 ja matemaatika 31 abiturienti. Ülejäänud aineid valiti vähem.

KG õppealajuhataja Maidu Varik ütles, et nende koolis valiti sel aastal riigieksamiks pea kõiki võimalikke õppeaineid, v.a prantsuse keel. “Märkimisväärne on, et aastast aastasse on kahanenud ajalooeksami sooritajate arv,” sõnas ta. “Tänavu valis selle eksami vaid kolm meie kooli abiturienti, üks õpilane valis riigieksamiks vene keele.”

Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi direktori Ly Kallase sõnul valiti KTG-s riigieksamiks tänavu mõnevõrra vähem ajalugu ja matemaatikat. Aktiivsemalt valiti aga taas geograafiat, ühiskonnaõpetust ja inglise keelt.
Leisi keskkooli 16 abituriendi jaoks olid populaarsemad inglise keel, bioloogia ja ühiskonnaõpetus.
Sel õppeaastal õpib Saare maakonna viie gümnaasiumi 12. klassides 308 õpilast.


Uutmoodi eksam

Eesti keele riigieksami läbiviimise kord on sel aastal muutunud. Esimest korda ei pea abituriendid kirjutama küpsuskirjandit klassikalisel kujul. Nüüd koosneb eesti keele riigieksam kahest osast. Esimeses osas kontrollitakse koolilõpetajate lugemisoskust ja nende võimet tekstist aru saada, teises osas hinnatakse aga õpilaste kirjutamisoskust ja selle käigus peab gümnasist kirjutama vähemalt 400-sõnalise sidusa arutleva teksti.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 31 korda, sh täna 1)