Lugeja küsib

Kui ma võtan inimese tööle võsa raiuma suulisel kokkuleppel, ilma igasuguse kirjaliku lepinguta ja ohutustehnikas instrueerimata, kas siis mina kui tööandja kannan vastutust töötajaga juhtunud tööõnnetuse korral? Olen erametsa omanik, mitte juriidiline isik.

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Mustkivi:

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 1 lõike 1 kohaselt kehtib töötervishoiu ja tööohutuse seadus vaid töölepingu seaduse alusel töötavatele isikutele. Seega ei loeta tööõnnetuseks juhtumit, kui inimene teeb tööd võlaõigusliku lepinguga, näiteks töövõtulepingu või käsunduslepinguga. Võlaõigusliku lepingu alusel töötava isikuga töö tegemisel juhtunud õnnetus ei ole tööõnnetus, vaid õnnetusjuhtum.

Kui töötaja asub tööülesandeid täitma lepingut sõlmimata, eeldatakse töötaja kui töösuhte nõrgema poole kaitse eesmärgil, et tegemist on töölepingulise suhtega. Vaidluse korral peab tööandja suutma tõendada, et pooled sõlmisid hoopis mingi võlaõigusliku lepingu.
Seega on oluline teada, mis lepingu alusel töötaja teie erametsas võsa raius. Selleks tuleb välja selgitada, milline oli kokkulepe töö teostajaga ja kuidas tööd tehti.

Töölepinguga töötaja allub tööandja juhtimisele ja kontrollile, st tööandjal on kogu aeg õigus tööd juhtida ja kontrollida. Töövõtulepinguga töötaja teeb kokkulepitud tööd omal vastutusel, selline leping sõlmitakse tavaliselt mingi teatud töö tegemise ajaks ja leping lõpeb töö valmimisega. Kuigi kirjalik vorminõue kehtib ainult töölepingule ja võlaõiguslik leping võib olla ka suuline, annab lepingu kirjalik vormistamine kindlustunde mõlemale poolele.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 18 korda, sh täna 1)