Terissid jälle, kulla munuksed!

Kui suisel aal oo meitel Muhu soare pial kõege param aeg omale piskut raha teenida, siis talve, kui turista puru väha liigub, ep pia koa mitte niisamma kodu vahtima. Siis oo paras aeg natusse ennast arida.

Võemalusi oo küll ja küll. Mineva rieede köis üks Tšiili mies koolimajas ettevõtlusest riakimas ja nee, kis kuulmas köisid, ollid taaga vägagid rahul.
Meitel sii oo igavoasta välja antud ariduse-, kultuuri- ja sporditegemise reemiad ja välja valitud voasta tegu. Nüid annab vallavalitsus tiada, et 10. veebruaarini oodetse teite ettepanekumi nende reemiate kohta vallamajase. 

Ja nüid tiadaandmine muhu kiele sõpradele ja kõikidele, kis tahtvad muhu kielt õppe ja kirja panna. Meitel oo jälle murdevõistlus pihta akkamas. Sellevoastane teema sai juba mineva kevade paika pantud – “Elud-ma’ad”.
Neh oo sii vähatumaks sõuksi majasid, misedel iganest põnev ajalugu seljataga oo. Ja see oleks nüid moekas kõik papri piale soaja. Ma akkasi Piiri aluse piale esteks mõtlema, et oma kodukant ikka kõige lisemal – paergune jahimieste maja. Kus sial oo palju asutusi oma konturit pidan ja eluilmal olli ta oopis elumaja koht ju.

Ja siis magasiait, teene sõuke koht. Sial oo oitud vilja ja tehtud Muhu veini ja peetud mitmed-setmed pulmad maha ja kinu voatamas köidud ja nüid ooletatse koostasid.
Ja isegid Piiri poodi oo nüidseks oopis inimesed sisse elama kolin ja sööklaga sõuke samma lugu. Neh ja Piiri vallamaja ja koolimaja ja… Ja sedaviisi oo änamaste igas külas ja külasid oo meitel ühtekokku viiskümmend kaks tükki. Nõnna et olge aga nobed kirja panema, teestel vägagid uvitav lugeda. Ja kui te ep tia just tervet pitka ajalugu mõne maja kohta, siis äkist tuleb miele mõni seiklus kuskil peres ja mõni noores põlves tehtud kiisikategu.

Neh ja muhulaste elulugusid oodetse ikka koa, nõnna kut igavoasta. Kirjuta võivad kõik, olgu naad sündin muhulased või sisse asun ja nie koa, kis põle üldsegid muhulased. Mineva voasta kirjutas üks muhulaseks akan iidlane irmuskena jutu.
Kui sõnadest nälg äkiste kätte tuleb, siis oo nüid ju internettis ülal murdesõnastik. Sie oo suuremaste kokku pantud nendest sõnadest, mis inimesed oo soatn murdevõistlustele. Nõnna et sialt näeb ää, mõuke oo üksgid sõna ja kirja panemise moed. Ja mõnda sõna kohe kirjutatsegid mitmed moodi. Sõnastiku levab aadressi pialt http://muhu.rehepapp.com/murre/index.php/Esileht .

Töid oodetse emakielepäävani, 14. märtsini Liiva või Hellamoa roamatukoguse. Tüöd tuleb panna kinnise ümbriku sisse ja piale kirjuta oma varjunimi. Teese, pisikse ümbrikuga panna seltsi oma pärisnimi ja aadress ja tillevonni nummer. Ja muidugid võib tüösid jälle soata Liiva roamatukogu meili piale koa liivark@muhu.ee .
Kenad nobed sulejoosu teitele ja olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 56 korda, sh täna 1)