Saare maakonnas kasvas kuritegevus 5% (2)

Möödunud aastal kasvas Saare maakonnas kuritegude arv 2010. aastaga võrreldes koguni 5 protsenti.

Justiitsministeeriumi statistika järgi registreeriti Saare maakonnas mullu 522 kuritegu, 2010. aastal oli see arv 27 võrra väiksem ehk 495. Murettekitav on see, et jõudsalt suurenes raskete kuritegude arv. Nagu nähtub dokumendis toodud arvudest, pandi 2010. aastal toime viis esimese raskusastme kuritegu, ent 2011. aastal oli see arv tõusnud juba kümneni.
Tõusis ka üldine isikuvastaste kuritegude arv. Kui 2010. aastal registreeris politsei 50 isiku vastu toimepandud kuritegu, siis eelmisel aastal tuli neil tegeleda juba 78 juhtumiga.

Samas langes varguste arv. Möödunud aastal pandi Saare maakonnas toime 237 varavastast kuritegu, seega 2010. a võrreldes 27 vargust vähem. Kahekordistus aga röövimiste arv, mis tõusis kahelt juhtumilt neljale.
Nii nagu mujal Eestis, on ka Saare maakonnas jõudsalt kasvanud kelmuste arv, politsei registreeris mullu 28 juhtumit (aasta varem 10). Suurenes ka avaliku korra rikkumiste arv.

Liikluskuritegude arv vähenes viie juhtumi võrra – mullu registreeriti neid 96.
Kuritegude arv kasvas nii Kuressaares kui ka enam kui pooltes omavalitsustes. Langustrend ilmnes vaid Laimjala, Lümanda, Pihtla, Ruhnu, Salme, Torgu ja Valjala vallas.
Ainsana Eesti maakondadest kasvaski kuritegevus Saare- ja Jõgevamaal, kus oli mullu vastavalt 522 ja 868 süütegu ehk aasta varasemaga võrreldes 5 ja 4 protsenti rohkem. Kogu Eestis registreeriti mullu 42 567 süütegu, mida oli 2010. aastaga võrreldes 12% vähem.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 17 korda, sh täna 1)