Loomatoetused laekuvad pool aastat hiljem

Põllumajandusministeerium ja PRIA jäävad kindlaks plaanile maksta seni suvel tootjate kontodele laekunud loomatoetused sel aastal välja detsembris.

Seni on PRIA püüdnud loomatoetusi välja maksta ennetähtaegselt jaanipäevaks, mistõttu hiljutine teade väljamaksmise tähtaja nihutamisest detsembrisse tekitas tootjates meelehärmi. Eesti põllumeeste keskliit märkis põllumajandusministeeriumile saadetud kirjas, et muudatus, st loomatoetuste mittemaksmine suvel, on ootamatu. Keskliidu arvates tuleks kindlasti leida võimalusi toetuste suvel väljamaksmiseks (näiteks avansiliselt). Suurel hulgal tootjatel on suvisel perioodil negatiivsed rahavood – kulud külvile, väetistele, söötade varumisele –, kuid sissetulekud on piiratud.

PRIA pressiesindaja Maris Sarv-Kaasik ütles, et põllumajandusministeerium ja PRIA seekord mööndusi ei tee ning loomatoetused makstakse välja detsembris.

Kõige taga on modulatsioon

Euroopa Liiduga liitunud uutel liikmesriikidel on võimalus maksta lisaks EL-i rahastatavale ühtsele pindalatoetusele (ÜPT) ja piimasektori eritoetusele (ERI) oma riigieelarvest täiendavaid otsetoetusi (top-up).
Kuna 2012. aastal jõuab uute liikmesriikide otsetoetuste kogusumma 90% tasemeni vanade liikmesriikide otsetoetuste keskmisest tasemest, siis rakendub nn modulatsioon. Modulatsioon tähendab, et igal taotlejal, kelle otsetoetuste summa kokku on üle 5000 euro aastas, vähendatakse üle 5000 euro jäävat summat täiendavate otsetoetuste arvelt 10% võrra.

Modulatsiooniga seoses tekib olukord, kus otsetoetuste võimalike vähendamiste arvestamiseks peab PRIA kõigepealt teadma igaühe loomatoetuste ja pindalatoetuste kogusummat. See summa selgub aga pärast taotluste administratiivset ja kohapealset kontrollimist alles sügisel.
Kui PRIA jätkaks toetuste maksmisi senise ajakava järgi, tekiks mitu tõsist probleemi.

Juunis loomatoetused kätte saanud tootja ei teaks, kas ja millise summa võrra võidakse tal detsembris ülejäänud otsetoetusi tasaarveldada. Loomapidajad, kel on aasta lõpus saada suurem summa pindalatoetusi, võivad sattuda olukorda, kus kogu juunis saadud loomatoetuste summa tuleb tagasi maksta. Näiteks ettevõtja, kes saab 140 000 eurot ühtset pindalatoetust ja 4000 eurot täiendavaid otsetoetusi, peab tagasi maksma 13 900 eurot (10% summast, mis ületab 5000 eurot).

Juhul kui PRIA jätkaks ka sel aastal loomatoetuste maksmist suvel, tuleb 2012. aasta detsembris rohkem kui tuhandelt taotlejalt tagasi nõuda kokku üle 2 miljoni euro suvel väljamakstud loomatoetusi. Tasa-
arveldus tuleks teha ühtse pindalatoetuse ja piimasektori eritoetuste arvel ning nendel tootjatel jääks ühtse pindalatoetuse ja piimasektori eritoetuste kättesaamine 2013. aasta jaanuari. Jaanuari jäävad maksed moodustaksid ligikaudu 28% ühtse pindalatoetuse ja piimasektori eritoetuste 2012. a eelarvest, mis summaliselt teeks 26,8 miljonit eurot.

PRIA mõistab, et tekkinud olukord seab paljud tootjad, kes on arvestanud loomatoetuste laekumisega suvel, kindlasti raskesse olukorda. Ent kui tulla vastu loomapidajate soovidele ja maksta loomatoetused välja jaanipäevaks, siis tooks see paratamatult kaasa olukorra, kus tootjad, kellele tuleb teha tasaarveldusi, ei saaks piimasektori eritoetusi ja ühtset pindalatoetust detsembris veel kätte. See võib tootjatele tuua veel suuremat kahju kui loomatoetuste kättesaamise edasilükkumine. Paljud investeeringuid kavandavad ettevõtjad arvestavad detsembris oodatavate toetustega oma ettevõtte majandusnäitajate planeerimisel, et lähiajal kvalifitseeruda investeeringutoetuse taotlejaks.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 20 korda, sh täna 1)