Erimärgistusega kütust ei tohi lumekoristusel kasutada (10)

Erimärgistusega kütust ei tohi lumekoristusel kasutada

Foto: erakogu

Maksu- ja tolliamet (MTA) tuletab meelde, et erimärgistatud kütuse kasutamine põllumajanduses töötavas masinas, traktoris või liikurmasinas on lubatud ainult põllumajanduslike eesmärkidega otseselt seotud tegevuse puhul.

See tähendab, et soodsama hinnaga kütuse kasutamine põllumajandustehnikas on põllumajandust mittepuudutavas tegevuses keelatud. Lumekoristustööd põllumajandusvaldkonda ei kuulu.
Sellest tulenevalt juhib MTA põllumeeste, kes kasutavad põllutöömasinaid lumekoristusel kohaliku omavalitsusega sõlmitud kas suulise või kirjaliku lepingu alusel, tähelepanu sellele, et erimärgistatud kütuse kasutamine talvise teehoolduse ehk lumekoristamise eesmärgil on vedelkütuse erimärgistamise seadusest lähtuvalt keelatud.

Erimärgistatud kütuse kasutamise piirangute eesmärk on tagada aus konkurents teiste teehooldusettevõtetega. Kütuse korrektset kasutamist kontrollivad pisteliselt maksu- ja tolliameti ametnikud, kes lähtuvad reididel eelkõige mõistlikkuse põhimõttest – ühtki inimest, kes on ootamatu tuisu korral kohalikule omavalitsusele appi tõtanud, pole siiani trahvitud. Kui inimesel on aga teehoolduse alane leping ja traktori paagis on erimärgistatud kütus, on ilmne, et tegemist on juba äritegevuse ehk ebaõiglase konkurentsiga.


Küsimustele vastab Enn-Toivo Annuk

Erimärgistatud kütuse kasutamisega seoses esitas Saarte Hääle kaudu oma küsimused maksu- ja tolliametile Orissaare talunik Aarne Põri. Tema küsimustele vastab maksu- ja tolliameti tollikorralduse osakonna tollikontrollitalituse peaspetsialist Enn-Toivo Annuk.
 
Kui põllumajandustootjast külavanem soovib oma traktoriga, mille paagis on erimärgistatud kütus, teinekord oma vabast tahtest (kuna peab seda teehoolduse seisukohast tõhusaks) ise lund lükata, kas see on siis seaduse rikkumine?
Lumekoristuse eesmärgil võib traktoris kasutada ainult erimärgistuseta ehk nn valget kütust. Lumekoristustöid tegevas traktoris erimärgistatud kütuse kasutamine on seaduserikkumine.

Põllumajandustootjal on olemas metsaveomasin, mida ta kasutab ka põldudelt kivide korjamiseks ja põllupeenarde äärte võsast puhastamiseks. Kas põllupeenarde võsast puhastamine on metsatöö või põldude hooldamine?
Kui eelpool näitena toodud metsaveomasin on traktor, mille abil korjatakse põllult kive või võsa, on tegemist põldude hooldamisega. Kui metsaveomasin kasutab põllu hooldamisel kogutud koorma mahalaadimise asukohta jõudmiseks maanteed, ei muuda see töö iseloomu ning trahv sellise liikumise eest ei ole põhjendatud. Oluline on põllumajandustehnika kasutamise eesmärk – kui tegemist on põllumajanduslike eesmärkide täitmisega, on erimärgistatud kütuse kasutamine lubatud.

Teatavasti pole erimärgistatud kütuse kasutamine metsanduses enam lubatud. Paljud saar-lased hooldavad Natura alasid, kus tuleb raiuda võsa ja hoida puude paiknemistihedus nõutud tasemel. Sellistel aladel muutub piir metsanduse ja põllumajanduse vahel väga hägusaks. Suur osa metsa all olevaid alasid ei ole tegelikult metsamaa, vaid on muu maa. Seega tekib talunikul küsimus: kas põllumaal asuva puu mahavõtmine või mittemetsamaale (sihtotstarve “muu maa”) kasvanud metsa mahavõtmine on metsandus, kus on keelatud erimärgistatud kütte kasutamine?
Metsanduses ei ole erimärgistatud kütuse kasutamine enam lubatud. Seadusandja ei tee seejuures vahet, kellele mets kuulub. See tähendab, et ka juhul, kui metsa omanik on põllumajandustootja ise, ei tohi ta metsatöödel kasutada erimärgistatud kütust.
Üksiku puu mahavõtmine põllumaa hooldusalalt ei ole aga veel metsandus. Selline töö kuulub põllumajanduslike abitööde alla (EMTAK-i järgi 01611: põllumajandusmaa hooldus, hea põllumajandusliku ja keskkondliku seisundi säilitamine).

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 68 korda, sh täna 1)