Terit ja kenad uie jätku teitele

Neh, voasta nummer oo siis nüid jälle suurem. Aga muidu ju põle vahetkid, mis voasta oo. Aga ikka oo juu kangesti sõuke tahtmine, et uus voasta ikka param tuleks kut see, mis ää lõppen oo. Et ikka oleks teris käe ja rahval tüöd. Kõik muu asi tuleb siis juba ise juure.

Uus voasta tulli ikka pisikse paugutamisega, kut moeks oo soan. Isegid lumekõhve jõudis viel voasta viimaste tundide sihes maha tulla. Nõnna et olli kena valge uievoasta üö.

Voasta lõpu pidul spordiallis juhtus mooga üks õieti uhke lugu. Tulli äkist mo juure üks naesterahvas. Ma voatasi esteks, et puhta võnnuvõeras oo. Aga tulli välja, et es olegid võeras. Muhulane olli, mitmest-setmest põlvest isegid natusse sugulane. Aga eks ta nõnna kipub olema, et muhulased oo puhas õeste-vennaste lapsed. Ja kui nad just ise põle, siis oo nende vaaremad ikka õeste-vennaste lapsed.

Aasime selle noorikuga natusse aega muhu kieles juttu ja siis meitel tulligid sõuke mõte, et võiks tiha kohe mõne sõukse õhta,kus kõik kohalköijad riakivad paljast muhu kieles. Vahest juu tihasse sõuksi istumisi, kus kõik riakivad mõnda väljamoa kielt, kas siis sakslaste või inglismannide oma. Miks ep võiks siis ühe õhta paljast muhu kielt koa riaki mette.

Neh kui sa sii paiguldane oled, siis vahest ikka juhtub, et mõnega muhu kieles jutu piale soad. Aga nie, kis oo siit välja läin, tundvad sest irmsaste puudust. Juu piab ikka selle asja piale nüid üsna tõsisemast mõtlema. Sest niikaua kut ühel rahval oo olemas viel oma kiel, omad laulud ja tansid ja omad rahvariided, põle taa mette välja surn.
Uudissime oo siikantis paergu viel niipalju, et tuleva laupa, siis seitsmenda õhta, oo Piiri rahvamajas üks ää pidamata niaripidu. Iga voasta sedasi kolmekuningabe paiku oo Külasema külaselts sial ühe pidu tein. Neh, Külasema oo korraldaja, aga pidule oodetse ikka kõiki. Pidu akkab pihta kellu kuiest ja sisse peaseb kahe euru iest.

Ieskavas oo Külasema tantsijate uiemad tansid ja esimest korda kuuleb Külasema segakoori koa laulmas. Lava pial oo natusse kohvet, küpsist ja võileibasid. Kis tahab muud nosimist viel, siis võib oma levakoti mureta seltsi võtta. Tansiks mängvad Muhu pillimehed. Tansi vaheaegas oo loterii, vikturiin ja seltskonnamängid koa.
Laupa oo parasaste kolmekuninga-annepäe. Nõnna et oo just kõikse parasam aeg selle piduga jõulud ää lõpeta.
Vat sõuksed jutud ollid mool teitele täna. Olge siis ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 26 korda, sh täna 1)