Põllumajandusamet tahab piirata pommivalmistamiseks sobiva väetise müüki (1)

Põllumajandusameti andmetel puudub Eestis kontroll ammooniumnitraatväetiste turustamise jälgitavuse üle, mistõttu ei ole välistatud selle kasutamine terrorismi eesmärgil.

Põllumajandusameti arengukava 2012–2015 toob välja, et Eestis on võimalik vabalt osta väikepakendites ammooniumnitraatväetist (AN-väetist) isikutel, kes ei pruugi seda kasutada eesmärgipäraselt.
Eesti on üks väheseid riike Euroopa Liidus, kus tavatarbija võib kauplusest osta AN-väetist väikeses koguses, näiteks 1 kg pakendis. Arvestades, et AN-väetisi on kuritarvitatud, kasutades neid lõhkeainete ebaseaduslikuks valmistamiseks, tahab põllumajandusamet AN-väetiste turustamise väikepakendis keelustada.

Samuti leiab põllumajandusamet, et senikaua kui Euroopa Komisjon ei ole ühtlustanud väetisi puudutavat seadusandlust, peaks Eesti leidma väljapääsu olukorrast, kus koostisnõuete puudumise tõttu võib orgaanilisi ühendeid sisaldavaid väetisi Eestis vabalt turustada, ilma et nende koostis ja ohutus oleks kontrollitud. Kontrollimatu olukord valitseb ka Eestisse toodud ja mahepõllumajanduses kasutatavate orgaaniliste väetiste osas.

Peatudes tuleviku väljakutsetel üldisemalt, peab põllumajandusamet suurimaks mureks järelkasvuga seotud küsimuste lahendamist. Tööjõu voolavus ametis on küll madal, kuid juba praegu on vabade töökohtade täitmine kõigis tegevusvaldkondades raske. Eriti keeruliseks kujuneb olukord maaparanduse valdkonnas, kus kõrgharidusega erialaspetsialistide ettevalmistamine on väga tagasihoidlik.

Teiseks oluliseks väljakutseks on toimetulek olukorras, kus riigiasutuste tegevuskulud lähiaastatel oluliselt ei suurene. Ühelt poolt tuleb leida võimalused töötajatele konkurentsivõimelise palga tagamiseks ja teiselt poolt võimalused ametile õigusaktidega pandud, kuid seni ressursipuudusel käivitamata tegevustega alustamiseks.

Ameti tööd mõjutavad oluliselt kliimamuutustega kaasnevad protsessid. Tuleb olla valmis uute taimekahjustajate ja võõrliikide võimalikuks levikuks Eesti territooriumile. Siin on väga olulisel kohal ennetavad tegevused, aga samuti võimekus kriisiolukordades toimetulekuks.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 69 korda, sh täna 1)