Pissitassa kisub sõnna jõulute poole (2)

Jõulute ootamise aeg piaks ikka sõuke tasane ja munuke olema. Aga mette äi tia, misepärast Taevatuaet pühabe ja esmasbe nõnna kuri olli? Oleks võin ju seda tuult vähä langsamini koa anda. Aga päkapikkudel es ole sest tormist küll suuremad äda mette. Lasteaa- ja koolilapsed tegid oma päkapikkude rongikäiku ikkagid esmasbe. Ja tuul es viigid kedagid ää.

Kuusk jähi koa püsti! Neh meite oma oo ju juurikatega moa sihes kindi, põle taris teist irmkalli raha iest igavoasta metsast tuua ja püsti aada. Ja tuled akan koa kohe kuuse pial kenaste põlema.

Neh, aneõhta olli niisamma rokane kut mardiaegaskid. Aga kadrianesid ikka kaagutas koa. Uhked ollid. Neh, ma mõistatasi ää koa, miks sie nõnna oo, et kadrianesid köib, aga marti põle mitmelsetmel voastal näin. Voata, isased inimesed oo siit soare pialt änamaste ülemoal või väljamoal tüöl. Nõnna naad ep soagid martis köia.

Neh, ja mis siis sii uiemad kuulukse koa? Mineva nädali juhtus sõuke lugu, et Muhu vald kolis koa veispukki. Nüid soab sialt koa osadel tegemistel silma pial oida. Sõuke olli kangeste rahva tahtmine. Neh, et kui juba suurem osa inimesi sial ikka ühtevalu köivad ja mõned üsna voata et elavad, siis võiks ju valla asja-aamistel koa soaja sialt kaudu silma pial oeda. Ja kui nõuke oo rahva tahtmine, siis mis piaks vallavalitsejatel selle vasta olema. Rahvas oo ju ikkagid kõege kõrgem jõud.

Neh, mineva nädali ma juba ütlesi ja ütle nüid korra viel, et ühessandal detsembril oo koolimajas koolilaste ja lasteaalaste jõululoat. Kellu poole kümnest üheteistmeni peetse. Ja pakutse sial igatsorti jõuluvärkisid-söömaraami ja kingitusi ja õnneloos oo koa.

Ja pisku kaugem jutt oo, et kuieteistmendamal peetse Nautse Mihklil jälle Päkapikumoad koa. Ma teenekord kirjuta pitkemalt, mes sial tihasse. Niipalju ma ütle, et sõuksi uhkeid asju, kut igakordas oo oln, oo sedakorda koa. Ja seitsmeteistmendamal oo spordialli loat.

Eks ta pissitassa sõnna jõulute poole kisub neh. Paergu küll oo ilmad sõuksed säotud. Aga tuleva teesibe oo nigulapäe ja ennevanaste ikka üteldi, et Nigul laseb talve sisse. Juu siis näeb.

Vat sõuksed ollid moo tänased jutud teitele. Olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 45 korda, sh täna 1)