Vee- ja kanalisatsioonihind võib mitmes vallas kahekordistuda (14)

AS Kuressaare Veevärk tahab valdades kehtestada ühtse teenusehinna, mille tulemusel tõuseks vee- ja kanalisatsioonihind mitmes vallas järgmisel aastal vähemalt 100 protsenti.

“Nendes valdades, kus hind on ikka veel 2007.–2008. aasta tasemel, tuleb tõepoolest 100-protsendine hinnatõus,” kinnitas AS-i Kuressaare Veevärk juhatuse liige Ain Saaremäel.

Kuressaare Veevärk saatis oma teeninduspiirkonna 13 omavalitsusele kooskõlastamiseks hinnakirja, mille kohaselt hakkab vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbimine maksma kuupmeetri kohta koos käibemaksuga 4,1 eurot. Paljudes omavalitsustes maksab vesi ja kanalisatsiooniteenus praegu umbes 2 eurot, Muhu vallas koguni vaid 1,53 eurot, mis teeb tulevaseks hinnatõusuks 267 protsenti.

Muhu vallavanem Raido Liitmäe ütles, et praegune madal hind pärineb ajast, mil mahukad veevärgiinvesteeringud olid veel tegemata. Maakondlikku veeprojekti alg-staadiumis prognoositi vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnaks maakonnas 2012. aastaks umbes 35 krooni kuupmeetri kohta, mis oleks talutav ja ilmselt ka põhjendatud, rääkis Raido Liitmäe.

Praegu kavandatav 267-protsendine hinnatõus ei ole aga reaalne ja ületab inimeste maksevõime. Üldtunnustatud soovituse kohaselt ei tohi vee- ja kanalisatsiooniteenus ületada nelja protsenti leibkonna sisetulekust, viitas Muhu vallavanem.

Ka Lümanda vallavanem Jaanika Vakker tuletas meelde, et mõned aastad tagasi, kui elanikele anti võimalus liituda maakondliku veeprojekti raames ehitatud trassidega, räägiti neile liitumisega kaasnevast teenuse hinnast, mis Vakkeri sõnul oli tollastes juttudes märgatavalt madalam sellest, mida vee-ettevõte nüüd küsib.

Seega on trassidega liituma kutsutud inimesi justkui petetud. Teisalt tuleb Vakkeri sõnul aru saada ka Veevärgist, kellest ei teenuse hinda mõjutavate keskkonnatasude ega elektrihinna tõus ei olene. Mitmel pool maakonnas on kraanivee kvaliteet oluliselt paranenud, vee kvaliteet tagatakse aga seadmetega, mis tarbivad elektrit.

Pihtla vallavanem Jüri Saar leidis, et hinnatõusu kasvusamm peaks olema aastate lõikes ära jaotatud. “Aasta lõikes võiks rääkida paarikümnest protsendist, aga mitte kahekordsest hinnatõusust,” ütles Saar, kelle sõnul seisab valdadel ees raske vaidlusperiood vee-ettevõttega. Saar osutas, et ehkki enamik omavalitsusi on AS-i Kuressaare Veevärk aktsionärid, kuulub ettevõtte enamusosalus Kuressaare linnale, mille esindajaist sõltub asjade lõplik käik.

Kärla vallavanema Villi Pihli sõnul pöördusid vallajuhid Kuressaare Veevärgi nõukogu poole sooviga hinnatõusu kärpida. “Soovime, et kõigil omavalitsustel üle Saaremaa oleks üks hind, mis võiks jääda samasse kanti Kuressaare linnas kehtiva hinnaga,” ütles Villi Pihl. Praegu maksab vesi ja kanalisatsiooniteenus Kuressaares 1,95 eurot m3 ning erinevalt valdadest on Kuressaares kavandatud uuest aastast 20–30-protsendine hinnatõus.

Ain Saaremäel ütles, et hinnatõusu üks põhjus on veetarbimise vähenemine ettevõtetes. “Kui tarbitavad kogused oleksid 15–20 protsenti suuremad, siis me sellisest hinnatõusust üldse ei räägiks,” lausus Saaremäel, kelle sõnul on vee-ettevõttega sama lugu nagu koolidega, mis tuleb käigus hoida, sõltumata õpilaste arvust. Jagades kooli käigushoidmise kulud ära kas 100 või 200 lapse vahel, tuleb ühe õppekoha maksumus kardinaal-selt erinev, osutas Saaremäel.

Küsimusele, miks on vee- ja kanalisatsioonihind Kuressaares ja teistes omavalitsustes erinev, vastas Saaremäel, et selline on Kuressaare linna otsus.

Ain Saaremäel ütles, et kui mõni omavalitsus ei ole kavandatava hinnatõusuga nõus, saadab Kuressaare Veevärk vaidlustaja materjalid konkurentsiametisse, kes otsustab, kas hinnatõus on põhjendatud või mitte. Ta lisas, et hinnaläbirääkimised valdadega pole siiski veel läbi ja lõplikest tulemustest praegu veel rääkida ei saa.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 30 korda, sh täna 1)