Liiklemise õppemisest ja pildi tegust

Neh viinakuu oo nüid siis pihta akan. Aga ilmad oo seevoasta sojad. Kuulukse, et Muhus pidada peenramoa pialt soama värsked tilli ja maasikast. Metsas õitsvad valged külmpersed – eluaa oln ikka varakevadised lilled. Ehkkid viinakuuga oo tuln koa juba üöse mõned raadid külma, aga õiged utsikast põle ikka viel üle köin.

Lasteaidas oo siis nüid valmis soan sie uhke liiklemise väljak. Mineva esmasbe ominguks ollid ringid ja riibud maha väetud. Pisissed massakad nüid paljast kärutavad omade ratastega rinki. Ja tiadvad juba, kuskohtas oo taris kinni pidada ja kus rinkipidi kupata ja puhas. Reet arvas, et sõuke pidulik avamine oo laanis isadepääva paiku. Neh, eks papadega oo sie rattasõedu ja liikluse õppemine ikka koa õigem.

Sõukse uhke väljaku oo meite lasteaale tein Statoil ja maanteamet. Statoil oo omale võtn peaaegu et südameasjaks laste liikluskasvatuse ja selletaudi naad oo akan sõuksi liiklusväljakuid tegema. Neid tihasse ühtekokku ükstesn tükki ja oo irmuskena, et kaks tükki oo siipool Suurt väina. Ja üks koguniste Muhu soare pial. Neh, ülemoal oo sõuksi küll ja küll, kis mõtlevad, et mes nie muhulased tegavad autujuhtimise lubadega. Naad ep tia mette, et meitel sii ep sõedeta mitte märki paljast obustega rinki. Aga näädsa,

Statoili mehed oo selle kohja pialt igatahes targad ja uskuvad koguniste, et meite lapsed oo veart õppema õiged liiklemist.

Noordekeskusel jälle oo sõuke jutt, et nendel oo köimas paergust pildistamise võistlus, misel oo nimeks pantud “Lemmik”. Piltisid soab üles riputa Veispukki. Noh, sie oo sõuke koht, kus nüidsel aal kõege pitkemad jutuaamad köivad ja kust kõik tite- ja poariminemise uudissed tiada soab. Ennevanaste olli sõuke kohtpaik piimapuikk, nüid oo Veispuikk.

Neh, aga selle pildistamise võistlusega oo sõuke kaup, et tuleb pildista oma lemmikud, üksta kõik, oo siis sie mõni puu või mängiasi või loom või mõni tüö või midagist muud. Piltisid soab soata 21. oktoobrini ja nie tuleb soata noordekeskuse e-postkasti noortekeskus@muhu.ee .

Võeduaamine köib neljas vanuserühmas: kuni kümnevoastased, üheteistme kuni kolmeteistme voastased, neljateistme kuni kahessateistme voastased ja üle kahessateistme voastased. Igaüks võib soata kõege rohkem kolm pilti. Juure tuleb kirjuta pildi nimi ja pilditegemise aeg ja oma nimi ja liignimi koa.

Pilte ää sonkida ep tohi või kut nüid moodis oo ütelda, et ep tohi digitaalselt tüödelda rohkem kut paljast lõikamise ja värvide paramaks tegemise jägu. Seda, mõuke vormaat ja vail piavad pildil olema, soab täpsemaste tiada noordekeskuse kodulehe pialt ja Veisspuki sihest. Kõege paramad tüöd pannasse Veispukki ülesse. Sial oo juba paergu sõuke album kut “Lemmik” ja teesed soavad sial siis neid pilta voadata ja ääleta nende puolt, mes rohkem meeldivad. Kõege paramatele antasse pärast võistluse lõppemist natusse moni koa.

Vat sõuksed uudissed ollid mool teitele täna. Olge siis ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 13 korda, sh täna 1)