Valjala uus juht leitakse konkursil (12)

Valjala uus juht leitakse konkursil

VALLAJUHID: Liilia Eensaar ja Kaido Kaasik volikogu istungil.
Foto: Ivika Laanet

Tõenäoliselt kinnitab Valjala vallavolikogu tuleval neljapäeval kaheks kuuks vallavanema kohusetäitjaks valla maakorraldaja Pille Puki ning kuulutab vallajuhi leidmiseks välja konkursi.

Maavanemaks saava senise vallavanema Kaido Kaasiku sõnul on ta külajutu tasemel kuulnud vähemalt viiest võimalikust vallavanema kohusetäitja kandidaadist. “Ega neid jutte saa siis tõsiselt võtta,” lausus Kaasik Saarte Häälele ja soovitas ametlikke teateid nii kohusetäitja kui ka konkursi kohta oodata nädala pärast neljapäeval.

Et küsimus on tõesti kuum ja kohusetäitja osas puudub seni veel täieline üksmeel, näitas kolmapäeval Sakla klubis toimunud volikogu istung. Nimelt hoidusid volinikud kiivalt vallavanema-teemalisest arutelust, sest avalikul istungil viibis ka Saarte Hääle ajakirjanik.

Kuna toimetus saatis Ivika Laaneti istungile lootuses, et seal arutletakse võimaliku uue vallavanema küsimuse üle, küsis ajakirjanik kohvipausi ajal vallavanemalt, kas seda tehakse. Vastuseks kuulis ta, et arutelu toimub hiljem ja kinniste uste taga.

Istungi päevakorras oli kava kohaselt neli punkti, neist viimane “Info ja muud küsimused”, millest võis eeldada vallavanema-teemalist arutelu. Istung oli avalik, sellel viibisid külalistena veel mitmed Sakla elanikud.

Istung algas nii, nagu päevakord ette näeb. Valla arengukavast aastani 2015 rääkis Kaido Kaasik ning järgnevalt jagati infot 2011. a eelarve täitmisest. Seejärel tõstis volikogu esimees Liilia Eensaar järgmiseks info ja muude küsimuste punkti. Vallavanemast ei räägitud. Edasi mindi valla heakorrakonkursil osalenute tunnustamisega. Seejärel pakuti volinikele ja külalistele kooki ja kohvi.

Kuna volikogu esimees istungit ei enne ega ka pärast pausi haamrilöögiga lõppenuks ei kuulutanud, otsustas ka Saarte Hääle ajakirjanik istungil edasi viibida, ehkki mitmed volinikud ja lõpuks ka volikogu esimees nõudsid pilkude ja repliikidega (näiteks “Me võime aidata arvuti kinni panna”) tema lahkumist.

“Liilia Eensaar küsis enne, kui minema hakkasin, et mis mul mureks oli,” märkis Ivika Laanet. Kui ta siis vastu küsis, et kas vallavanema-teemat ei arutatagi, kostnud Eensaar, et sellega on aega küll, sest Kaido Kaasik pole ju veel maavanema ametisse kinnitatud.

Siiski asus volikogu pärast kõrvaliste isikute lahkumist üsna tuliselt arutama just uue vallajuhi küsimust. Saarte Häälele teadaolevalt kavatseb vallavalitsus esitada vallavanema kohusetäitjaks kaheks kuuks valla maakorraldaja Pille Puki, kuid Liilia Eensaarele see kandidaat ei sobivat.

Eile Saarte Häälega vesteldes eitas Liilia Eensaar, et volikogu oli omavahel konkreetsetest isikutest rääkinud, jutuks olla olnud vaid volikogu järgmise, erakorralise istungi kuupäev ja uue vallavanema leidmiseks korraldatava konkursi väljakuulutamise detailid.

“Volikogul on ju õigus ka omavahel asju arutada,” raius Eensaar vastuseks küsimusele, miks oli vaja külalised nende küsimuste arutamise ajaks minema saata.

Ehkki mitu Saklas kohal olnud inimest kinnitasid Saarte Häälele, et istungit ametlikult ei lõpetatud, väitis Eensaar, et seda ta siiski tegi ja edasine arutelu oli mitteametlik.

Valjala valla põhimääruses on öeldud, et volikogu istungid on üldjuhul avalikud: “Volikogu võib kuulutada istungi küsimuse arutelu osas kinniseks, kui selle poolt hääletab vähemalt kaks korda enam volikogu liikmeid kui vastu või kui arutatavat küsimust puudutavate andmete avalikustamine on seadusega keelatud või piiratud.”

Istungi lõpetamise kohta on volikogu töökorras lause: “Istungi lõpetab istungi juhataja haamrilöögiga.” Eensaar väitis, et tema oli istungi kindlasti lõpetanud ja järgnenud mitteametliku arutelu tulemusena lepiti kokku, et erakorraline istung toimub järgmisel neljapäeval, samal päeval, kui vabariigi valitsus kinnitab Kaido Kaasiku maavanema ametisse.

“Kuna Kaasik on 10. oktoobrist puhkusel, oli vaja arutada, kui kiiresti saab konkursi välja kuulutada,” sõnas Eensaar. “Kohusetäitja küsimus pole praegu aktuaalne, sest praegu on ju vallavanem veel ametis,” lisas ta.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 97 korda, sh täna 1)