Välisturistid kipuvad aina enam Saaremaale tagasi

Välisturistid kipuvad aina enam Saaremaale tagasi

 

Läinud nädalal kirjutasime Saarte turismiarenduskeskuse tellimusel ning Saaremaa omavalitsuste liidu ja Leaderi toetusel valminud Saaremaa turisminduse uuringust perioodil 2008–2010. Pikemalt sai lahatud turistide seas populaarsemaid üritusi, mis neid saarele toovad. Lahti jäi kirjutamata aga see, kui palju välisturiste pärast üht külastust Saare maakonda taas tagasi tuleb.

Kaasajal on äris, sealhulgas ka turismisektoris, üha rohkem levimas arusaam kliendile orienteeritud lähenemisest ja pikaaegsete kliendisuhete hoidmisest. Olemas olevat klienti on kasulikum hoida kui pidevalt uusi asemele hankida.

Saare maakonnas moodustasid korduvkülastused uurimisperioodil ligikaudu viiendiku kogu külastuste hulgast ja nende osakaal on ajas kasvav (vt joonis). Näiteks oli 2008. aastal käinud 171 200 inimesest Saaremaad varem (alates 2005. aasta aprillist) külastanud 20%, 2009. aastal 151 860 välisturistist 22% ja 2010. aastal 163 210 välisturistist 23%.

Ühest küljest võib sellise kasvu põhjus olla sisuline, näiteks parem turismi- ja turundusstrateegia, iga-aastased üritused, kliendisõbralikum suhtumine ettevõtjate poolt ja külastajate usalduse võitmine vm, kuid teisalt võib olla tegemist statistilise probleemiga.

Paljud välisturistid külastavad sihtkohta mitu korda aastas. Saare maakonnas püsis aastasisene korduvkülastajate osakaal uurimisperioodi kõigil kolmel aastal 7 protsendi lähedal. Suurim oli korduvkülastajate osakaal 2009. aastal (7,1%), järgnes 2010. aasta (7,0%) ja 2008. aasta (6,8%).

Kokkuvõttes võib öelda, et kuigi 2009. aastal oli välisturistide ja korduvkülastuste arv võrreldes 2008. ja 2010. aastaga väiksem, käis Saare maakonnas just sel aastal rohkem lojaalseid külastajaid ja vähem esmakülastajaid.

Merit-Rin Arro
Saarte turismiarenduskeskus

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 23 korda, sh täna 1)