Lugeja küsib

Firma töötaja on lapsehoolduspuhkusel. Aasta on ta puhkusel juba olnud, kuid avaldus on kirjutatud nii, et ta soovib olla lapsehoolduspuhkusel kolm aastat. Kuidas tuleks töötajaga käituda, kui firma soovib oma tegevuse vahepeal lõpetada?

Vastab Liis Kiiver
tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist

Töölepingu seaduse (TLS) paragrahvi 92 kohaselt ei või tööandja töölepingut üles öelda põhjusel, et töötaja on rase või tal on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust või töötaja täidab olulisi perekondlikke kohustusi. Sama paragrahvi teine lõige täpsustab, et seadusandja eeldab tööandja pahatahtlikkust vaadeldava isikute ringi suhtes, sätestades, et kui tööandja ütleb lepingu üles töötajaga, kes on rase või kasvatab alla kolmeaastast last, loetakse leping üles öelduks just nimetatud põhjusel. Tööandja peab suutma tõendada, et ta ütles töölepingu üles seaduses lubatud alusel.

Täiendav kaitse rasedatele ja naistele, kellel on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust, ning isikutele, kes kasutavad lapsehoolduspuhkust või lapsendaja puhkust, antakse paragrahvis 93. TLS-i § 93 tagab raseda ja väikelast kasvatava isiku kõrgema kaitse seeläbi, et tööandjal ei ole võimalik nendega töölepingut lõpetada koondamise tõttu, välja arvatud siis, kui koondamise põhjuseks on tööandja tegevuse lõppemine või tööandja pankrot, juhul kui pankroti käigus otsustatakse tööandja tegevus lõpetada.

Kirjeldatud juhtudel ei jää alles ühtegi töökohta, millel töötaja saaks töötamist jätkata, ning töötaja koondamise välistamine ei anna mingit täiendavat kaitset. Niisiis täpsustatakse nimetatud sättega, et taoliste isikute koondamine on võimalik ainult ettevõtte tegevuse lõppemisel.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 18 korda, sh täna 1)