Ministeerium tahab suurendada sihtkaitsevööndis asuva erametsamaa toetust (1)

Keskkonnaministeerium tuli välja ettepanekuga suurendada sihtkaitsevööndis asuva Natura erametsamaa toetuse määra 150 euroni hektari kohta aastas.

Vastavalt maaelu arengukavale on Natura erametsatoetuse määr praegu piiranguvööndis ja hoiualal 60,08 eurot hektari kohta ning sihtkaitsevööndis 109,93 eurot hektari kohta aastas.

Mitmed Natura erametsamaa omanikud on keskkonnaministeeriumile kurtnud, et täielikult piiratud majandustegevusega alal ehk sihtkaitsevööndis on toetuse määr erakordselt madal ega kata saamata jäänud tulu. Seetõttu on maaomanikud vastu ka kaitstavate alade kaitsekorra rangemaks muutmisele, ehkki liikide paremaks kaitsmiseks tuleks seda teha.

2007. a Natura toetusmäärade väljaarvutamisel saadi sihtkaitsevööndi keskmiseks tootluseks hektari kohta 160 eurot. Seega moodustab toetuse määr praegu 69% saamata jäänud tulust. Arvestades asjaoluga, et Natura erametsatoetust on siiani taotletud vähem kui poolele toetusalusest pinnast, on keskkonnaministeeriumi hinnangul eelarvevahendeid piisavalt sihtkaitsevööndi toetusmäära suurendamiseks 150 euroni. Samuti tuleks mõelda võimalustele, kuidas järgmisel, 2014–2020 eelarveperioodil suurendada Natura erametsatoetuse eelarvet.

Põllumajandusministeeriumi põllumajanduskeskkonna büroo juhataja Katrin Rannik ütles, et keskkonnaministeeriumi ettepanek laekus seoses kevadiste toetuste määruste ettevalmistamisega. Ettepanekud koondatakse 1. oktoobriks ja nende rakendamine sõltub analüüsi tulemusest. “Praegu ei saa lubada ühte- ega teistpidi,” märkis Rannik.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 44 korda, sh täna 1)