Eksperdid soovitavad tunnelit

Keskkonnaamet kiitis eile heaks sõitjate ja veoste üle Suure väina veo perspektiivse korraldamise kava ehk Saaremaa püsiühenduse kava keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande, mille kohaselt on eelistatuim variant tunnel.

Eksperdid möönsid keskkonnaameti teatel, et sotsiaal-majanduslikel põhjustel on Saare maakonnas olemas selge vajadus paremaks ligipääsuks. KSH-st lähtuvalt pidasid eksperdid parimaks variandiks tunnelit, mis võrreldes sillaga avaldab looduskeskkonnale väiksemat mõju.

Samas ei avalda ekspertide arvates kumbki variant keskkonnale, sealhulgas Natura 2000 aladele, olulist mõju, kui rakendada leevendavaid meetmeid. Strateegiliselt kolmandale kohale paigutas ekspertiis parvlaevaühenduse praegusel või laiendatud kujul.

Otsuse, kas kinnitada kava ja millise ühendusviisiga Suurel väinal jätkatakse, teeb valitsus. Keskkonnamõju hindas ja aruande koostas rühm rahvusvahelisi eksperte, aruande peakoostaja oli WSP Finland OY.

Keskkonnaamet arvestas heakskiitva otsuse tegemisel erinevate riikide ekspertide kogutud teabega ning vaagis erinevate erialaühenduste esitatud väiteid ja KSH aruande järelevalve jooksul ekspertidelt kogutud lisateavet.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 12 korda, sh täna 1)