Kaarma ja Aste kool ühendati (21)

Kaarma ja Aste kool ühendati

POOLT: Urmas Lehtsalu (seljaga) juhtimisel hääletasid Kaarma vallavolinikud koolide ühendamise poolt.
Foto: Egon Ligi

Vaatamata Kaarma kooli lapsevanemate, hoolekogu, direktori ja valla rahanduskomisjoni palvetele otsustas Kaarma volikogu eile valla kaks kooli ühendada. Järgmisest õppeaastast asub valla ainus kool Astes.

Kaarma vallavalitsuse ettepanek ühendada Kaarma ja Aste kool uue asukohaga praeguses Aste põhikoolis ja nimega Kaarma põhikool, läks hääletusele siiski veidi teistsugusel kujul.

Vallavalitsuse eelnõule laekus lisaks hariduskomisjoni eelnõu, kus oli kirjas, et koolid küll ühendatakse, kuid lasteaiarühm jääb Eiklasse. Samuti tuleb moodustada komisjon, mis tegeleb reorganiseerimise küsimustega ning pakub tuleva aasta alguskuudeks volikogule välja ka uue kooli nime.

Hiljuti renoveeritud majast kolib kool välja

Siiski polnud mitte kõik vallavolikogu komisjonid ühel meelel. Rahanduskomisjon endise vallavanema Ülo Veversi juhtimisel tegi ettepaneku, et koolid küll liidetaks, kuid asukohaks jääks hiljuti renoveeritud Kaarma koolihoone. Veversi sõnul lähtus komisjon oma ettepanekus erapooletutest arvamustest. “Meie arvates oleks see majanduslikult ja sotsiaalselt kõige parem otsus,” kinnitas Ülo Vevers.

Kaarma kooli hoolekogu ja lastevanemate nimel võttis sõna kooli direktor Riina Piterskihh, kes tõi välja fakti, et kooli sulgemine Astes ja jätkamine Kaarma kooli hoones on majanduslikult kõige otstarbekam, kuna sealne koolihoone on värskelt renoveeritud, samas kui Astes tuleks praktiliselt ehitada uus koolimaja. Samuti märkis direktor, et Kaarma kooli õpilaste arv suureneb jõudsamalt, võrreldes Aste kooliga.

Piterskihhi ettepanek oli otsustamine edasi lükata ja võimalikud lahendused veel kord läbi kaaluda. “Eelnõu pole vallavalitsusel piisavalt läbi mõeldud ja arutatud,” ütles Piterskihh, lisades, et uuring, mis tehti, oli ühekülgne. Samuti pole tema sõnul vallavalitsuselt vastust saadud, et mis saab Kaarma kooli majast, kui kool suletakse.

Vallavanem Margus Mägi kinnitas kooli direktori viidet majanduslikule otstarbekusele, kuid märkis samas, et ei saa vaadata ainult finantsilist poolt. “Tuleb vaadata ka, millised on kogukonna vajadused,” sõnas Mägi, lisades, et Aste asub rohkem n-ö keskuses. Mägi lausus, et kui vaadata tervikpilti, siis on alati peale jäänud koolimaja asukohaga Astes.

Vallavanema sõnul vabaneb koolide ühendamise otsuse läbi igal aastal 3,5 miljonit krooni, mis on üsna arvestatav summa kas või uue koolimaja ehitamiseks.

Aste põhikooli direktor Ulvi Valge ütles, et tema arvates on vallal tõesti vaja vaid ühte kooli. Aste põhikool on niigi oodanud renoveerimist või uut koolimaja aastaid. “Oleme olnud kannatlikud ja oodanud oma järjekorda,” sõnas ta. “Ühe haridusasutuse jaoks raha välja käia pole ühelegi vallale häbiväärne asi,” märkis Valge, kes volikogu liikmena taandas ennast ka hääletusest, kuigi seaduse järgi tal selleks kohustust ei olnud.

Volikogu esimees Urmas Lehtsalu lausus enne eelnõu hääletusele panekut, et hääletada saab vaid kaht istungile laekunud eelnõud. Rahanduskomisjoni ja Riina Piterskihhi ettepanekud eelnõuna esitatud ei olnud ja hääletamisele seega ei läinud. Vallavanem Margus Mägi võttis vallavalitsuse eelnõu tagasi, mistõttu jäi hääletusele vaid hariduskomisjoni eelnõu ning selle volikogu 10 poolt-, 2 vastu- ja 1 erapooletu häälega ka vastu võttis.

Pärast volikogu otsust saalist lahkunud Riina Piterskihhi sõnul tundub nii, et tema juhitud kooli tegevus lõpetati paari minuti eest. “Lootsin küll,” vastas ta küsimusele, et kas ta tuli istungile usus, et volikogu võtab kuulda ka lapsevanemate ja hoolekogu palvet kooli mitte sulgeda. “Aga ei arvestatud,” tõdes ta.

Piterskihh vaidlustaks

Piterskihhi andmetel on paljud lapsevanemad öelnud, et kui tuleb otsus Kaarmal kooli sulgemise kohta, siis viivad nad oma lapsed linna kooli, mitte Astesse. Samuti ütles Kaarma kooli direktor end lootvat, et lapsevanemad võtavad veel midagi ette, näiteks vaidlustavad otsuse. Volikogu esimehe Urmas Lehtsalu sõnul hakkab otsus kehtima alles 7 päeva pärast.

“Mina küll vaidlustaks,” ütles Riina Piterskihh.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 181 korda, sh täna 1)