Mati Mäetalu – Golfist linnapea pilgu läbi (6)

Kuressaare linnavalitsuse poolt volikogusse saadetud eelnõu golfiettevõtte aktsiate võõrandamisest on tekitanud arutelusid ja vastakaid arvamusi ning tähelepanu ja arvamuste paljusus taolise teema puhul on ka igati mõistetav.

Enamik meist teab ütlemist, et kahes valdkonnas, hariduses ja tervishoius, on kõik spetsialistid ja asjatundjad. Viimase aja kommentaare kuuldes võiks siia loetellu lisada vahest ka golfi. Kõik on spetsialistid ja ainus, kes midagi ei jaga ja asju valesti teeb, on Kuressaare linnavalitsus.

Loodan, et järgnevad selgitused ja seisukohad kummutavad selle väite ning toovad lugejatele selgust, mis siis tegelikult toimub.

Lumepalliefekt

Golfitemaatikaga puutusin esimest korda kokku, kui andsin nõusoleku linnapeana tööle asuda. Sinnani olid minu kui tollase abilinnapea kokkupuuted golfiga piirdunud vaid emotsionaalse tasandiga.

Kui kultuuri-, spordi- või haridusvaldkonna inimestega oli arutelusid ühte või teise ettevõtmisse linnapoolsest panustamisest, võis tihti kuulda nurinat
golfi rahastamise üle. Linnapea kandidaadina golfitemaatikasse süvenedes sai mulle iga päevaga üha selgemaks, et linn on oma eesmärgi golfi aktsiaseltsi kuuludes täitnud ning peaks sealt võimalusel väljuma.

Lisatõuke andsid kahjulikust operaatorlepingust tingitud pooleliolevad kohtuvaidlused, suur laenukoormus, käibevahendite puudus, iga-aastane aktsiate hooldustasu maksmise kohustus, väikeaktsionäride “mugav seis” tänu linnale jms.

On tekkinud nagu lumepalliefekt – linna kulutused golfile üha kasvavad ning väljatulekuvõimalused muutuvad aina keerulisemaks.

Nii linnapea kandidaadina kui ka oma hilisemates arvamustes olen korduvalt viidanud vajadusele linn aktsiaseltsist välja tuua. Kindlasti ei tähenda see, et kunagi linna osalusega aktsiaseltsi loomine ja golfiväljaku rajamine olnuks vale. Vastupidi, pidades silmas arenguperspektiive, olid tollased otsused igati õigustatud. Lihtsalt ajad meie ümber muutuvad ja me peame nende muutustega kaasa minema. See, mis ühel hetkel tundub ainuõige, ei pruugi seda teatud aja möödumisel enam olla.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest tulenevate ülesannete valguses tundus, et suure raha- ja ajaressursi jätkuv panustamine golfi ei ole mõttekas ning nii saigi algatatud arutelu, mis on viinud täna vastakaid arvamusi põhjustanud protsessideni. Eesmärgiks oli seegi, et 2012. a eelarvet koostades ei peaks linn enam arvestama kuludega golfile (see on oluline seoses sooviga astuda esimene samm linna allasutuste töötajate palga taastamise suunas).

Milleks nii pikk sissejuhatus? Et tuua välja kaks olulist aspekti: linnapeana puuduvad mul golfi suhtes isiklikud huvid ning idee algatada linna väljatulek golfi aktsiaseltsist ei tulnud kõrvalt (et kellelegi midagi kätte mängida või mind “tanki” panna). Linnapea on poliitiline persoon, olles ka üks viiest linnavalitsuse liikmest.

Üksinda ei tee ega otsusta linnapea midagi, kuid see ei võta võimalust olla initsiaator ja eestvedaja. Ruumi kokkuhoiu mõttes ei hakka ma leheveergudel üksikasjalikult kirjeldama kogu toimunud protsessi, küll aga toon välja mõned olulisemad rõhuasetused.

Miks otsustuskorras võõrandamine?

Linn on üritanud oma aktsiaid enampakkumise korras müüa kahel korral – aastal 2009 ei olnud ühtegi huvilist ja 2010 õnnestus 166-st pakkumisel olnud aktsiast müüa 1 (!). Seniste enampakkumiste valguses tundub, et pigem oldi oma soovide ja ootustega reaalsusest võib-olla pisut liiga kaugel.

Müüa saab, kui on ostja, kuid siiani müügis olevatele aktsiatele pole paraku ostjat välja ilmunud. Oli valida, kas sätime end taas valget laeva ootama või tuleme aktsiaseltsist kindla peale välja. Olgu seejuures mainitud, et see nn meie ei olnud mitte linnavalitsus, vaid koalitsiooninõukogu, kuhu kuuluvad Reformierakonna, IRL-i ja SDP esindajad.

Nõukogu arutas teemat kolmel koosolekul (20. mail, 1. augustil ja septembris vahetult enne eelnõu esitamist) ning leiti, et ei ole mõttekas korraldada uut enampakkumist (pärast eelmisi enampakkumisi oli seis muutunud keerulisemaks ka selletõttu, et Saare Golf Traveli pankrotipesast ei õnnestunud omandada klubihoonet).

Argumendiks oli seegi, et linn on huvitatud golfialase tegevuse jätkumisest väljakutel, ja nii otsustatigi alustada läbirääkimisi golfimängijate endiga. Kui praegused golfimängijad muutuvad aktsiaseltsis ise otseselt vastutavaiks, muutub olukord teiseks, kui see on linna osaluse puhul. Kindlasti ollakse aktsiaseltsis jätkuvalt huvitatud nii väljaku maine hoidmisest kui ka Saaremaa Golfi AS-i tegevuse jätkumisest.

Miks Mertiina Vara OÜ?

Läbirääkimisi alustati suuruselt linnale järgmiste aktsionäridega. Suuruselt teine aktsionär ei olnud teemast huvitatud ning nii jõuti suuruselt kolmanda aktsionäri Mertiina Vara OÜ-ni (juhin lugeja tähelepanu asjaolule, et nimetatud firma on juba aktsiaseltsi üks suuremaid aktsionäre ning ei ole väljaotsitud firma, et kellelegi midagi kätte mängida). Nimetatud aktsionär oli teemast huvitatud ja läbirääkimised algasid. Mertiina Vara OÜ juhatuse liige Jüri Tiitus on olnud kolm aastat Saaremaa Golfi AS-i nõukogu liige, tunneb aktsiaseltsi personali, tehnilist ja majandusseisu ning omab kontakte golfiväljaku turundamiseks.

Ajalehes on spekuleeritud nii oma nime “mitte avaldada soovivate aktsionäride” kui ka “golfile lähedal seisvate isikute” arvamustega, et “miks meile pole pakutud?”.

Mõelgem palun, kas ühe, kahe või ka enamate aktsiate omanik, kes on aastaid olnud aktsiaseltsis, et omada tasuta mänguõigust või lihtsalt aktsiaid, on äkki valmis võtma vastutust ja enda peale miljonitesse ulatuvaid varalisi kohustusi? On ka ette heidetud, et miks aeti asju salaja ja kuhu jäi diskussioon.

Peaks olema arusaadav, et kuni asjad polnud lõplikult selged ja olid läbirääkimiste faasis, ei oleks olnud võimalik neid avalikustada. Läbirääkimised olid kuni kokkulepeteni jõudmiseni konfidentsiaalsed ning see on igati loogiline.

Miks selline hind?

Pärast eelnõu avalikustamist hakkasid paljud spekuleerima vaid ühe arvuga ehk aktsiapaki hinnaga 7350 eurot. Läbirääkimiste käigus ei olnud põhjalikult arutusel mitte ainult aktsiate hind, vaid hoopis olulisem – aktsiaseltsi kohustused, nende teenindamise viisid ning golfiväljaku tulevikuperspektiivid. Kindlasti ei saa aktsiapaki hinda vaadata üksikult, vaid tuleb luua tervikpilt. Järgnevalt toon välja mõned arvud ja olukorrakirjeldused (et suurusjärgud oleksid selgemad, toon arvud välja kroonides).

Eelnõus toodud aktsiate hinnale lisandub linnale tagasimakstav arvelduskrediit 5 miljonit Eesti krooni. 735 aktsia omamisega kaasneb uuele omanikule kohustuslik aktsia hooldustasu minimaalselt 1,15 miljonit kr (maks 4,6 miljonit Eesti krooni) aastas (alates aastast 2012). Enamusaktsionärina langeb uuele omanikule põhivastutus 18,6 miljoni krooni suuruse pangalaenu ja 1,8 miljoni krooni suuruse liisingulepingu tagamisel.

Lahendamist vajab ka klubihoone teenuste pakkumine järgmisel hooajal ning needki kulud võivad ulatuda miljoniteni. Samuti jääb uus enamusaktsionär esindama aktsiaseltsi kahes jätkuvas kohtuvaidluses.

Kõik kirjeldatu moodustab nii varalise kui ka sisulise vastutuse, mille uus enamusaktsionär golfiaktsiate linnalt võõrandamise käigus endale üle ja samas linnalt ära võtab.

Lõpetuseks

Golfiväljak on objekt Kuressaare linnas ja jääb selleks. Tegu on linna avatud piirkonnaga, kus saavad lisaks golfimängijatele liikuda ja kaunist vaadet nautida kõik soovijad. Keegi ei vii väljakut võõrandamise tõttu siit minema ega lase seal rohul põlvini kasvada.

Palju sai öeldud ja palju jäi tulenevalt lehe mahust ütlemata, kuid linnapeana saan kinnitada, et golfiga seonduv eelnõu on saadetud volikokku parimate kavatsustega ja linnakodanike huve silmas pidades.

Meil on palju muid olulisi kohustusi ja valdkondi, millesse kohaliku omavalitsusena paigutada nii oma ajalisi kui ka rahalisi ressursse.

Loodame, et ka golfil hakkab tulevikus paremini minema ning kas see saab toimuma linna osaluseta aktsiaseltsis või jätkuva osalemisega seal, näitab lähitulevik.

Linnavalitsuse täpsema selgituse leiab linna kodulehelt volikogu eelnõude alt ja kodulehel olevast pressiteatest.

Mati Mäetalu
Kuressaare linnapea

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 41 korda, sh täna 1)