Ikka terissid siitpoolt jälle

Mihklikuu oo käe. Ja ilmad oo koa sõuksed, kut akkaks sügis tulema. Omingu oo nii märg, et aab suure silla pialt koa udu üles, mes sa siis muust reagid. Autuid liigub tüki vähäm äkist, Liiva linnas ep aa pakkide rügikast änam üle eare, patisaksad kolivad vaiksest ülemoale ja õues köies piab nahktallaga pätid jalga aama.

Aga elu lähäb edetsi. Pihelgad oo puu otsas puhta punased ja pähkid sündivad ää korjata. Ja neid oo seevoasta ikka vähätumaks. Neh, pilkus ep tule akata iga õhta tuld katla alla tegema. Siis oo ea piisi kõrvas istudes pähist kõluda.

Ja juu seda sügist annab igaspool tunda juba. Kalakohvik juba panni omad uksed kinni ja kolis talvekortri. Resturaanis peetse sui lõpetamise pidu tuleva laupa õhta, siis kümnendamal mihklikuu pääval. Tansiks mängab sõuke punt kut Rahamassin.

Kuulda oo, et naad mängvad sõukest eesti pidumuusikad, midast kõik tiadvad, ja üle selle päris oma kirjutat lugusid koa. Piletiinnaks oo kolm eurut ja sõuke kaup oo koa, et kolmkümmend kõege varatsemini pidule jõudn inimest soavad sisse kahe euruga.

Ja kümnenda kuupääva puhul oo kõik joomad kümme rotsenti odavamad kut muedu oleksid olavad. Oodetse kõiki – vanasid ja noori koa. Pidu akkab pihta õhta kellu ühessast ja lähäb ikka ominguni välja. Ega enne põle mõtet ää lõpeta koa, sest kui juba korra oo pidule mindud, kesse siis sialt nii rutusti katkeb.

Liiva vahel, neh sial oo kõikse param uudis muidugist sie, et poe otsas akkab nüid valmis soama suurem autute parkimise lats. Põle tuleva sui änam seda äda, et kui mõni väljamoalane tuleb autuga ja maja lohiseb järge, siis armparaku ep jäegid änam teestele parkimise ruumi mette.

Neh ja tuleva nädali oo Liival jälle laadapäe. Kut iga sügise, nõnna seevoasta koa peetse sügisest laata resturaani õue pial. Sedakorda seitsmeteistmendamal mihklikuu pääval. Aga sest ma anna tuleva nädali pitkemalt tiada, mis sial laadal oo.
Olge siis ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 16 korda, sh täna 1)