Olukord tööturul sunnib õpilasi täiskasvanute gümnaasiumi (3)

Viimasel kolmel-neljal aastal on õpilaste arv Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis olnud stabiilselt suur, seda eriti gümnaasiumi osas. Tingitud võib see olla viimaste aastate keerulisest olukorrast tööturul, vähesel määral ehk aga ka sellest, et juba lähiaastatel seisab ees üleminek uuele õppekavale.

Täiskasvanute gümnaasiumi direktor Ly Kallas ütles, et sel õppeaastal alustas KTG-s õpinguid 220 õpilast, neist 184 gümnaasiumi osas. Vaid põhikooli osas on mullusega võrreldes täheldatav õpilaste arvu mõningane vähenemine.

“Viimastel aastatel on õpilaste arv meil stabiilselt suur olnud,” lausus ta. “Põhjustatud on see ehk sellest, et olukord tööturul on muutunud keerulisemaks ja et oma töökohta mitte kaotada, on paljud sunnitud kunagi pooleli jäänud haridusteed jätkama.”

Otse päevakoolist tuli täiskasvanute gümnaasiumi kümnendasse klassi sel aastal vaid kaheksa õpilast. Ly Kallase sõnul ei leidnud need õpilased endale ametikoolis kas sobivat eriala või siis soovivad tulevikus minna ametikooli õppima mingit eriala, kus nõutakse gümnaasiumiharidust. “Näiteks soovivad nad tulevikus õppida juuksuri eriala, praegu on neil töökoht olemas, meil siin lõpetavad nad gümnaasiumi ja seejärel lähevad ametikooli,” selgitas ta.

Oodatust rohkem õpilasi 11. klassides

“Meie jaoks oli ehk üllatuseks see, et 11. klassidesse tuli sel aastal rohkem õpilasi, kui me planeerisime,” jätkas Kallas. “Möödunud aastal siirdusid paljud meie õpilased kas välismaale või mandrile tööle, mistõttu jäi meil üks 10. klass tühjaks ja seepärast me sel aastal nii palju õpilasi 11. klassidesse ei osanudki planeerida.”

Küsimusele, kas 11. klassi astujate arv võis suureneda ka seepärast, et 2013. aastast hakkab kehtima uus õppekava, mis muudab gümnaasiumi lõpetamise senisega võrreldes mõnevõrra keerulisemaks, vastas Kallas: “Ma ei usu seda. Vanemad õpilased ei tea neist õppekava muudatustest midagi, vaid mõned nooremad on ehk sellest teadlikud ja on just sellepärast meile õppima tulnud.”

2013. aasta 1. septembrist hakkab Eestis kehtima uus õppekava ja selle järgi peab õpilane gümnaasiumi lõpetamiseks sooritama kolm kohustuslikku riigieksamit (kirjand, matemaatika ja võõrkeel), ühe nn komplekseksami, mis koostatakse vastavalt gümnasisti valitud õppesuunale, ja lisaks peab õpilane tegema gümnaasiumiaastate jooksul ühe uurimistöö. Praegu kehtiva korra kohaselt on kohustuslik riigieksam vaid kirjand, millele lisandub veel kaks riigieksamit õpilase vabal valikul ja kaks koolieksamit.

Majanduskursus Tartu õppejõududelt

Rääkides selle aasta uuendustest Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis, ütles Ly Kallas, et septembri lõpus on neil kavas avada ettevõtlusõppe valikkursus.

“Kursust rahastab Euroopa Sotsiaalfond läbi sihtasutuse Innove projekti “Tõrvik” ja seda hakkame ellu viima koostöös Tartu ülikooli õppejõududega,” lausus Kallas. “28. septembril on kursuse avamisele oodata ülikooli majandusdekaani isiklikult ning kursuse läbinud õpilased saavad vastava tunnistuse ja Tartu ülikooli ainepunktid.”

Kursus on 35-tunnine ja sellel hakkab õppima 20 täiskasvanute gümnaasiumi 10. ja 11. klassi õpilast. Gümnaasiumi direktori sõnul on kursusel õppida soovijaid nii palju, et tuleb korraldada konkurss.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 50 korda, sh täna 1)