Lihtne küsimus: Kas õpetaja tohib tunnis korda rikkunud õpilase klassist välja saata? (5)

Tunnis korda rikkunud õpilase väljasaatmine on lubatud, kool peab aga tagama õpilase turvalisuse.

2010. aasta septembrist kehtima hakanud põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (§ 58 lg 3 p 7) näeb õpilaste ühe mõjutusmeetmena ette õppetunnist eemaldamise. Samas aga ei tohi aineõpetaja õpilast tunnist lihtsalt välja visata. Seadus näeb ette, et tunnist eemaldatud õpilasel on kohustus viibida talle määratud kohas ja tunni lõpuks peab õpilane saavutama nõutavad õpitulemused.

See omakorda tähendab, et kool peab tagama tingimused, et distsipliini rikkunud õpilane saaks talle seadusega pandud kohustust täita. Vastasel korral on õpilase õppetunnist eemaldamine keelatud.

Kuressaare gümnaasiumi õppealajuhataja Maidu Varik ütles, et juba aastati tegutseb neil õpiabi ja nõustamise ehk nn õnnetuba. “Seal on kogu koolipäeva vältel töötaja,” selgitas ta. “Ja kui aineõpetajal on tõesti vaja õpilane tunnist mingil põhjusel välja saata, suunab ta õpilase koos kaaskirja ja tööülesandega “õnnetuppa”, kus temaga siis juba edasi tegeletakse.”

Saaremaa ühisgümnaasiumi õppealajuhataja Marek Schapel ütles, et õpilase õppetunnist eemaldamine on erandlik mõjutusmeede, mida kasutatakse üldiselt harva. “Oma koolis oleme sellised juhtumid lahendanud nii, et tunnist eemaldatud õpilase juures istun kas mina või on seda teinud meie sekretär,” lisas ta.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 203 korda, sh täna 1)