Vastukaja: “Kahtlus: fekaalireostus pärineb Aia tänava pumplast” (2)

Artikkel ilmus Saarte Hääles 19.08.2011

Tegemist on Aia tänava kanalisatsioonipumpla avarii-ülevoolukraaviga. Nimetatud ülevool rakendus tööle teisipäeval, 16. augustil suurema pikaajalise vihmasaju järel. Avarii-ülevool rakendub juhul, kui kanalisatsiooni satub liigselt sademevett ja heitvee lahjendus on vähemalt neljakordne. Ülevoolust kraavi voolava veega kaasneb paratamatult ka väike kogus fekaale, mis lahtisest kraavist hiljem kokku korjatakse.

Avarii-ülevoolu töötamine ei ole Kuressaare kanalisatsioonisüsteemis mingi erakordne juhus, pikemate vihmasadudega juhtub seda peaaegu igal aastal. Avarii-ülevoolude olemasolu, rakendumise nõuded ja väljalaskude kontrollimise (veeseire) nõuded on sätestatud Kuressaare Veevärgi vee-erikasutusloas. Ülevoolu töötamisel on Kuressaare Veevärgil kohustus võtta heitvee kontrollproov, mida me 16. augustil ka tegime. Nii proovi tulemusi kui ka ülevoolu töötamist tuleb kajastada ka perioodiliselt keskkonnaametile esitatavas aruandes. Ülevoolu väljalaske heitveeproovidele esitatavad nõuded on samad, mis on Kuressaare reoveepuhastil.

Kuressaare supelranna ligi kuu aega tagasi avastatud vee kvaliteedi halvenemine ei saa kuidagi olla seotud avarii-ülevoolu töötamisega sel (eelmisel – toim) nädalal.
Seni kuni Kuressaares puudub laiaulatuslik ja kogu linna hõlmav sademevee ärajuhtimise torustik, on avarii-ülevoolude olemasolu ja valingvihmadega töötamine möödapääsmatu.

Ain Saaremäel
AS-i Kuressaare Veevärk juhatuse liige

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 20 korda, sh täna 1)