Süvasadama kaubasadamaks muutmine sai tagasilöögi (12)

Mustjala vallas asuvale Saaremaa Sadamale kaubaveokäitluse õiguse andmiseks vajalikud eeltööd ei läinud keskkonnaametis läbi, sest ametnike hinnangul olid uuringud puudulikult tehtud.

Keskkonnaamet otsustas “Saaremaa Sadama detailplaneeringuga kavandatava tegevuse keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi” heakiiduta jätta kolmel põhjusel. Esiteks ei vasta programmi koostanud ekspert nõuetele, programmi peaks täiendama ja selle avalikustamisel ei ole täidetud kõiki nõudeid.

KSH programm on vajalik, et kohalik omavalitsus saaks edasi menetleda sadama detailplaneeringut, mille eesmärk on ehitusõiguse määramine süvasadama alale tööstus- ja laohoonete ehitamiseks. Samuti teede ja kommunikatsioonide rajamiseks, mis võimaldaks sadamas sega- ja puistekauba käitlemist ning lisaks reisilaevadele ka kaubalaevade teenindamist.

Keskkonnaamet märgib programmi sisulistest puudustest rääkides, et selles peaks hindama ka puidu transpordi, käitlemise ja ladustamisega seotud mõjusid ja riske, ilmastiku ja lainetuse mõju sadamale ja lainemurdja vajalikkust. Keskkonnaameti hinnangul on KSH raames vaja hinnata, kas sadamat on ilma muulita üldse võimalik aasta ringi ekspluateerida vaatamata ilmastiku ja lainetuse mõjule.
Keskkonnaamet vaidleb vastu ka programmi ajakavale, mille kohaselt toimuks KSH aruande heakskiitmine enne detailplaneeringu kooskõlastamist ja avalikustamist. Ameti arvates peaksid planeering ja mõjuhinnangu aruanne olema avalikul väljapanekul koos.

Puudustena tuuakse veel välja, et Saaremaa sadama KSH vastutav ekspert Liis Sipelgas pole läbinud strateegilise planeerimise alast koolitust ja et KSH algatamisest pole kirjalikult teavitatud valitsusväliseid keskkonnaorganisatsioone.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 36 korda, sh täna 1)