Jalad ep soa vagusi olla

Neh, sie oo ammuksilma tiada, et muhu naene ep oska sedaviisi olla, et taal mõnda näputüöd pooleli põle. Isegid kui oo mõni sõuke päe, kus villase tüö kield olli, siis naesed istun käed põlle all, aga sõrmed köin rinki, nägu kojoks kibesti. Mitte pirekest aega põle naesterahva-inimene tohtin ega ossan istu, käed süles. Juba moast madalast soadi sõuksed kunsid kätte, mis es lase niisamma istu. Nõnna et sedaviisi istumine, et kääd seisvad vagusi, põlegid eluilmaskid võemalik oln.

Aga nüid tuleb sõuke asi välja, et muhulastel – oo naad naesed või mehed – oo sõuke äda koa viel, et jalad ep soa koa vagusi olla. Sest igavoasta oo taris joosta ju ometiks. 20. augustil oo sie päe, kui Muhu jooks jälle oo. Pannasse paarutes Kuivastust Nautse välja. Kis ep taha nii pitka moad ette võtta, siis soab Liiva kirgu parklast koa pihta akata, ja kis arvab, et ep jõva ültse joosta, siis soab niisamma keppidega koa köia. Kuivastust pannasse oduma keskomingu, kellu ühestteistmest, Liivalt poole tunni jägu iljem. Ja lõunaks arvatse oo kõik juba Nautse jõudn. Täpsemaste soab kõiki asju tiada valla kodulehe pialt.

Ja muidugid ega muhulased ep arva mitte märki, et naad paljast omaväkke joosma piaksid. Ikka oodetse rahvast juure Soarest ja ülemoalt koa. Seltsis ikka segasem ja siis näeb paramini ää, kuss ilma otsas nie kõikse nobemad joosjad õigetõeste oo.
Kui joosud joostud, siis oo paras aeg jalgu puhata Piiri rahvamajas. Sial näidatse kellu viiest teaatritükki. Vändra rahvas tuleb jälle ühte näitemängi tegema. Sedakorda oo tükil tulise uhke nimi “Tuhalabida valitsus” ja pileti innaks oo kaks eurut. Kindlaste oo uhke näitemängiga tegemist, sest sie tüikk oo papa Jannseni kääga kirja pantud.

Ja oo ju ammuksilma tiada asi, et kui juba omingu oo kottu välja tuldud, siis tuleb ikka terve päe selle jäuks võtta ja enne kesküöd küll kojo tagasi ep minda. 20-nes kuupäev oo ju sõuke pire pidusem koa. Nõnna et ikka selle samma pääva, 20. augusti õhta kellu ühessast oo Liival Kalakohvikus wabariigi voastapääva pidamine ja kitarreõhta. Sõuke ansambel kut Jahimehed tuleb mängma.

Ja neidsammuseid nobesid jalgu oo muhulastel taris jälle üöse enne 25-ndad augusti. Siis jõvab Muhuse teatetants. Meite munuke Tokroes lähäb raamiga Virtsu vastu ja nie kukkuvad juba Suures väinas tantsi lõhkuma. Ja sialt akkavad puhas teesed pihta. Iga kolmesaa meetri takka vahetatse poari. Pooles Muhus võtvad soarlased asja üle ja pannasse paarutes Soaremaale edasi. Nõuke asi ühtekokku oo üks veart ettevõtmine.
Vat sõuksed jutud ollid mool täna. Olge siis ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 25 korda, sh täna 1)