Elavnenud majandus on suurendanud tööjõunõudlust

Statistikaameti andmetel oli selle aasta teises kvartalis tööga hõivatud 602 600 inimest, mis on 43 000 inimese võrra rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Kiire majanduskasv on kaasa toonud tööjõunõudluse märgatava suurenemise ning oluliselt on tõusnud ka inimeste aktiivsus tööturul ehk inimesed on saanud tööle või asunud seda taas otsima.

Teise kvartali areng tööturul oli positiivsem rahandusministeeriumi kevadprognoosist. Ka edaspidi on oodata tööjõunõudluse ja tööhõive kasvu jätkumist, kuid mõnevõrra aeglasemas tempos. Samuti jätkub tööpuuduse stabiilne vähenemine, mida näitavad ka töötukassa igakuised registreeritud töötuse numbrid. Teises kvartalis kasvas inimeste aktiivsus tööturul märkimisväärselt. Paljud siiani mitteaktiivsed inimesed suundusid tööturule. Mitteaktiivsete inimeste hulk vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 13 100 inimese võrra.

Tööga hõivatute arvu suurenemisele avaldavad rahandusministeeriumi andmeil lisaks majanduskasvule mõju sesoonsed tegurid ja hooajaliste tööde lisandumine. Hõive kasvu panustasid kõige enam töötleva tööstuse, ehituse ning hulgi- ja jaekaubanduse tegevusalad. Saare maakonnas on töötukassa nädalastatistika kohaselt end augusti teisel nädalal töötuna arvele võtnud 39 inimest, kellest viis oli saanud oma senisest töökohast koondamisteate. Läinud nädala lõpu seisuga oli Saare maakonnas töötuna arvel 830 inimest. Nädal varem oli töötuid aga 812 ja nädal enne seda 829. Tööjõulisi inimesi on Saare maakonnas 15 300, arvestades praegust töötute hulka on registreeritud töötuse osakaal maakonnas 5,4 protsenti.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 13 korda, sh täna 1)