Toetuse saamiseks ei pea enam kuludokumente esitama

Juuli lõpust jõustusid põllumajandusministri määruste muudatused, mis muudavad lihtsamaks metsandustoetuse saamise MAK 2007–2013 investeeringumeetmetest 1.5.1 ja 1.5.3. Tegemist on metsa majandusliku väärtuse parandamiseks, kahjustatud metsa taastamiseks ja metsatulekahju ennetamiseks ette nähtud toetustega.

Alates 29. juulist 2011 ei pea erametsakeskusele enam esitama kuludokumente (arved ja maksekorraldused), et saada toetust järgmisteks tegevusteks:
1) hooldusraie kuni 30-aastases puistus;
2) kasvavate puude laasimine;
3) metsa uuendamine (v.a enne 2011. aastat esitatud taotlused ja taimede ostu arved);
4) repellendi soetamine ja kasutamine (v.a enne 2011. aastat esitatud taotlused, milles kasutatakse töö tegemiseks vabatahtlikku tasustamata tööd);
5) taimehaiguste tõrjevahendi soetamine ja kasutamine (v.a enne 2011. aastat esitatud taotlused, milles kasutatakse töö tegemiseks vabatahtlikku tasustamata tööd);
6) kahjustatud metsa taastamine (v.a taimede ostu arved uue kultuuri rajamisel).

Muudatus kehtib ka kõikidele varem rahastamisotsuse saanud taotlustele nende tegevuste osas, mille kohta pole era-metsakeskusele dokumente veel esitatud. Toetuse väljamaksmiseks tuleb erametsakeskusele esitada vormikohane tehtud tööde kinnitus.
2011. aasta taotlusvoor toimub eeldatavasti sügisel. Täpsem info ja vormid on saadaval erametsanduse portaalis www.eramets.ee .

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 18 korda, sh täna 1)