Vastukaja: Mesinikud, ärge kartke statistikat! (1)

10. augusti Saarte Hääles ilmunud artikkel “Suurem osa Eesti mesindusest on põrandaalune” räägib sellest, et suurem osa Eesti mesinikest on jätnud täitmata nõude, mis kohustab mesilasperesid loomade registrisse kandma.

Põhjusena mainib Saaremaa meetootjate ühingu juht Aimar Lauge seda, et registrisse kandmise järel tuleb hakata statistikaametile aruandeid esitama, ning arvab, et mesinikud kardavad, et nii jõuab info nende tegevusest maksuameti ja veterinaarkontrollini.

Statistikaamet kinnitab, et riikliku statistika aluspõhimõtteks on keeld kasutada statistikaametile esitatud andmeid halduslikel, õiguslikel või maksustamise ja kontrollimise eesmärgil. Statistika tegemine toimub kooskõlas riikliku statistika seadusega, mis seab statistika tegemiseks kogutavate andmete edastamisele ranged reeglid. Statistikaamet avaldab vaid kokkuvõtlikke andmeid, mis ei võimalda ühegi andmeesitaja tuvastamist. Konkreetse ettevõtte ja isiku andmed (st üksikandmed) on konfidentsiaalsed ja neid tohib kasutada vaid statistika ja teadusuuringute tegemiseks. Seega maksuametile või mõnele teisele riigiasutusele statistikaamet kellegi andmeid ei edasta.

Mesinikud ja ka teised põllumehed ei pea kartma statistikaametile andmeid esitada. Selleks et Eesti mesindusstatistika saaks tegelikku olukorda adekvaatselt kajastada, on tarvis, et mesinikud nii statistikaametile kui ka PRIA-le tõeseid andmeid esitaksid. Et Euroopa Liidu statistikaamet Eurostat saab andmed Eesti kohta statistikaametist, siis on oluline, et Euroopa Liitu jõuaks Eesti kohta täpne info, mis, nagu ka Aimar Lauge mainib, mõjutab ka Eestile antavaid toetusi.

Statistikaamet tänab koostöö eest Eesti mesinike liitu ja kõiki mesinikke, kes aruandeid esitavad. Teie panus on Eesti statistika valmimiseks ülivajalik.

Aili Maanso
statistikaameti põllumajandusstatistika
osakonna juhataja

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 26 korda, sh täna 1)