Laente möll eenaküünis

Neh nõnna kut mineva nädali jutuks olli, siis tuleva rieede, ähk kaheteistmenadama kuupääva õhta oo Aljava küünis laente möllu oodata. Neh, küünikontsert oo jälle selle õhta. Sie sõuke üritus, mis ikka igavoasta augusti keskpaikas ää peetse. Nimeks oo see voasta pantud “Las laine möllab, torm“. Laulvad meite oma soare mies Ivo Linna ja Kukerpillid.

Sõukse kontserdiga mälestatse Ivo venda, andku ingamist Taivo Linnat.
Kontsert akkab rieede õhta pihta kellu ühessast.Küüni akatse rahvast sisse laskma kahessast. Piletime soab sialsammas paikas osta ja innaks oo kümme eurut. Muidugid sõuksed mädivatid, kis oo paljast kümme voastad või seda vähäm ilmas elan, lastasse tuimuidu sisse.

Selle samma õhta oo teene larbatsku viel. Liival resturaanis akkab kellu kümnest kaloosi pidu. Sellega oo sõuke kaup, et pileti eest küsitse kaks eurut ja kolmkümmend senti. Neh, aga kui sa ikka kaloosniku moodi ennast oled ossan riide aada, siis soab paljast kahe euruga. Kuulukse, et tansiks mängab Kuldsed Kellad. Igatsorti üllatusi võib koa ette tulla. Ja Külasema külaselts tansib kaloosi tantsusid.

Aga rieedesed pidud akkavad pihta juba pääva kahestteistmest. Siis akkab Nautse Mihklil pensiunääride pidu.
Meite koolile panti koa uus tirektur vahepial paika.Talina linnast tulli üks tubli mies, Andres Anton oo nimeks. Ikka sitkust ja jõudu taale sõukses raskes tüös kut oo ühe kooli eestvädamine.
Paergu õpetatse muuseumis jälle pillimängi. 9.–11. augustini õhta kellu neljast seitsmeni õpitse Toomal akordionimängi. Õpetajaks oo Reet Lõugas.

Uus Muhulase leht oo koa müüki tuln. Et mis sial kirjutatse? Pitk jutt Muhu põhjaringist lähäb edasi, Muhu joosu kohta oo juhend välja pantud ja muid juttusid ta tiadaandmisi koa.
Neh tuleva nädali kohta oogid kõikse tähtsam jutt sie, et laupa, 20-ndamal augustikuu pääval oo Muhu Jooks. Pannasse paarutes Kuivastust Nautse välja. Kis ep taha nii pitka moad ette võtta, siis soab Liiva kirgu parklast koa pihta akata ja kis arvab, et ep jõva ültse joosta, siis soab niisamma keppidega koa köia.

Kuivastust pannasse oduma keskomingu, kellu ühestteistmest, Liivalt poole tunni jägu iljem. Ja lõunaks arvatse oo kõik juba Nautse jõudn. Täpsemaste soab kõiki asju tiada valla kodulehe pialt ja uie Muhulase sihest.
Vat sõuksed jutud ollid mool teitele täna riaki. Olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 23 korda, sh täna 1)