Muhu kiel murrab moailma

Lõikuskuu oogid käe. Moainimese jäuks oo ju sõuke aeg kena. Kõik, mis kevade oo maha pantud, soab nüid nii küpseks, et võib üles võtta. Kasuaegas andis sooja ja vihma koa. Ep tohiks vilets soak olla mette. Moo eest oo tuhlis küll üsna vägev. Mis sest et neid va riibulisi massakaid rinki lendis.

Mineva laupa ma köisi koa Soonda Simmul. Neh ikka Munukseid kuulmas ja Zurbad koa. Munuksed ollid ikka munuksed nõnna kut naad koguaeg oo oln. Aga neid Talina ukrainlasi ma põle juhtun enne laulmas kuulmagiid. Ollid ikka uhked küll. Kus nendele oo ealed antud. Ma üsna mõtlesi, et mesmoodi nee nii irmvaljud soavad olla. Juu nendel ikka natusse teistlaani kõrid oo kut meitel.

Munuksed oskavad koa ikka igakordas mind üllata. Vahest ma mõtle ise küll, et juu ma kõiki vanasid Muhu laulusid ole vähemaste korra küll elus kuuln, aga näädsa põle mitte. Seda uhked sulase laulu, mis naad sedakorda laulsid, põle mo kõrva küll enne jäen. Aitüma Munukstele ja Zurbale koa. Ja muidugist suur aitüma Simmu perenaesele, kis sedaviisi lahkeste rahva oma õuepiale laskis.

Et mis siis sii uudisime oo? Laupa kohta oo jälle niipalju moole tiada antud, et Hellamaa külakeskusest minnasse Hiiumaale Kärdla linna. Sial oo sõuke asi kut ühepääva kohvemajade rojekt ja meite uus euruküök , mis Hellamaale tehtud sai, lähäb siis koa sialt osa võtma. Sial pidada müidama loteripiletime misede pial oo kakskümmend muhukielsed sõna.

Ja mineva laupa olli Koguva Loasu Kadrna Peipsi eares, Kodavere murdelaagris, reakimas meite muhu murde lehtes kirjutamisest. Kõik kis ollid kuulma tuln, arvasid, et robleemid oo Muhu ja Kodavere murde juures ühed ja sammad, ep tiata mesmoodi oo õigeste kirjutat. Et murre oo ju kõne kiel ja mõuke sie kõikse õigem kirjapilt taal oo, selle üle vaielse irmsaste.

Neh, aga kõikse tähtsam asi oo mool veel riakimata. Kaheteistmendamal kuupääval oo jälle küünikontsert Aljaval. Laulma tulavad Kukerpillid ja meite oma soare mies Ivo Linna. Või neh, ta oo niipalju muhulane küll, et ta oo ju oopistükkis Linnusse Laasu Ivo. Nüid muidugist mõni kukub toodutama, et neh, sõuksed moailmas ennast kuulsaks lauln mehed võetse kole kergeste muhulaseks. Aga põle mitte, Ivo ema olli ju muhulane ometiks, siis oo poeg koa.

Ja nüidsel aal võetse muhulaseks kõik vastu, kis selleks soaja tahtvad. Mo eest oo sii ikka juba uduumbe sõuksi inimesi, kellega riakides ep tule mitte miele, et ta ju põlegid õige muhulanegid. Siis tähendab, et ta oo muhulaseks soan ja olga meite riaki, et ta oo Soarest või ülemoalt siia elama tuln. Vat sedaviisi.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 33 korda, sh täna 1)