Lugeja küsib

Töötaja esitas esmaspäeval lahkumisavalduse ja soovib reedest töölepingu lõpetada, tuues põhjuseks elukoha vahetuse. Töötaja väitel on sel põhjusel etteteatamise tähtaeg viis päeva ja teda kauem kinni hoida ei saa. Kas seaduses on selline tähtaeg antud?

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Mustkivi:

Töötaja algatusel töölepingu ülesütlemiseks on seaduses antud 30-päevane etteteatamistähtaeg, seda loetakse korraliseks ülesütlemiseks ja töötaja ei pea oma lahkumist põhjendama. Erakorraliselt saab töötaja lepingu üles öelda (olenevalt asjaoludest ei saa ette teatada või etteteatamistähtaeg on lühem) üksnes mõjuval põhjusel. Põhjused võivad tuleneda töötaja isikust ja olla seotud terviseseisundi või perekondlike kohustuste täitmisega (töö jätkamist takistav haigus, invaliidsus, haige või invaliidistunud perekonnaliikme hooldamine jms perekondlikud kohustused) või tööandja kohustuste olulisest rikkumisest.

Erakorralist ülesütlemist tuleb avalduses põhjendada ning välja tuua asjaolud, mille põhjal töötaja leiab, et on õigustatud töölepingu erakorraline ülesütlemine. Kui töötajal puudub mõjuv põhjus töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks ja ta lahkub töölt 30-päevast etteteatamistähtaega järgimata, on tööandjal õigus nõuda töötajalt hüvitist vähem ette teatatud päevade eest. Hüvitiseks on töötaja keskmine tööpäevatasu TLS § 100 lg 5 alusel. Seega peab töötaja töölepingu erakorralisel ülesütlemisel mõjuva põhjuse olemasolu vajadusel suutma tõendada. Poolte kokkuleppel võib töösuhte lõpetada igal ajal.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 24 korda, sh täna 1)