Turistid seavad Küdema hoiuala ohtu

Turistid seavad Küdema hoiuala ohtu

TURISTID RANNAS PANEVAD MURETSEMA: “Miks ei ole loodushoiualal liikumiskeeldu?” küsivad kohalikud inimesed. Keskkonnaamet ütleb, et hoiualal ei peagi inimeste liikumist piirama. Sellel fotol on turistid tabatud seadust rikkumas Küdema hoiualal.
Foto: Erakogu

Kas Natura hoiualal võib parkida, lõket teha ning sellega loodust ohtu panna, küsis maavalitsusele saadetud kirjas Mustjala vallas suvekodu omav soomlanna Hilkka-Elisabet Saarinen. “Siin käib palju turiste ning autodega sõidetakse lausa mereranda,” märkis Saarinen Saarte Häälele.

Naise sõnul ei ole sugugi harvad juhused, kus seatakse üles laager, kus telgitakse ning tehakse lõket. See aga seab ohtu nii piirkonnas elavad linnud kui ka kaunid männimetsad kuival ajal. “Olen käinud inimestele ütlemas, et see piirkond on looduskaitseala, aga turistid ütlevad, et ühtegi hoiatavat ega keelavat märki üleval ei ole,” on Saarinen nõutu.

Ta lisas, et on koos naabritega palju kordi pidanud korjama klaasikilde, sest need on muutunud ohtlikuks kas või pere lemmikutele, koertele. “Ega see pole ju päris minu asi ka käia turistidega rääkimas, see on tüütu ja eks ma natuke kardan ju ka,” avaldas naine, kes muretseb just kohaliku loodushoiu pärast.

Keskkonnaameti pressiesindaja Aet Truu märkis, et loodushoiualadel (Natura 2000 alad) ei saa siiski hoiuala valitseja, kelleks on keskkonnaamet, piirata inimeste liikumist, lõkke tegemist ja telkimist ning et hoiualade teedel liikumist piirata ning lõkke tegemist ja telkimist keelata saab ainult maa omanik.

“Tagaranna küla rannikul on peamiselt eramaad, vaatlustorni maaüksus on munitsipaalomandis,” märkis Truu, lisades, et kui kohalikud peavad õigeks, et nimetatud alale kehtestataks tegevuse piirangud, tuleb saavutada kokkulepe kõigi maaomanike vahel ning paigaldada mõlemale poole tee otstesse – Tagaranna ja Ninase küla poole – vastavad infostendid, kus on kirjas mootorsõidukitega liikumise reeglid ning lõkke tegemise ning telkimise keeld. Siiski tuleb silmas pidada, et see keeld ei tule sellisel juhul Natura 2000 aladel kehtivatest piirangutest, vaid maaomanike tahtest säilitada loodust.

Siiski vastutab keskkonnaamet hoiualade piiride tähistamise eest tahvlitega, millele on märgitud ala nimetus. Tahvleid paigaldab ja neid hooldab riigimetsa majandamise keskus, kuid tihti on juhtunud, et piiritähised rikutakse ja lõhutakse. Truu lubab, et keskkonnaamet palub kontrollida Küdema lahe hoiuala piiritähiste olemasolu ja vajadusel paigaldada uued tähised.

Mida aga võib ja ei või siiski rannas teha? Vastavalt looduskaitseseadusele on keelatud näiteks mootorsõidukitega sõitmine väljaspool selleks määratud teid ja radu ning ka maastikusõidukiga sõitmine. “Kui märgatakse, et rannas sõidavad mootorsõidukitega puhkajad, tuleks sellest teavitada keskkonnainspektsiooni (telefon 1313),” täpsustas Truu.

LOODUSKAITSESEADUS KEELAB:
Looduskaitseseaduse § 37 lg 3 järgi on ranna või kalda piiranguvööndis keelatud:
1) reoveesette laotamine;
2) matmispaiga rajamine;
3) jäätmete töötlemiseks või ladustamiseks määratud ehitise rajamine ja laiendamine, välja arvatud sadamas;
/—/
5) maavara kaevandamine;
6) mootorsõidukiga sõitmine väljaspool selleks määratud teid ja radu ning maastikusõidukiga sõitmine, välja arvatud tiheasustusalal haljasala hooldustööde tegemiseks, kutselise või harrastusliku kalapüügiõigusega isikul kalapüügiks vajaliku veesõiduki veekogusse viimiseks, pilliroo varumiseks ja adru kogumiseks ning maatulundusmaal metsamajandustöödeks ja põllumajandustöödeks.
Allikas: keskkonnaamet

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 95 korda, sh täna 1)