Pilkus sügis kätte ep jõva

Alles olli joanipäe ja nüid juba õhta koll põesas ja tirts siristab oma viiulid. Pilkus sedaviisi sügis kätte ep jõva. Tuhlis oo selle vahepialse vihmaga irmsaste kasun ja mõne nädali pärast oo masu varred kuin juba.

 Kuku teisi üles kuo-kima jälle. Ühepääva ma köisi metsas ja akkas silma, et pähist oo seevoasta mehesti. Kohe nii mehesti, et moole tulli sie laul mieele: „Mullu sui vast olli masu Muhus kange pähkikasu“. Ja siis ma äkist mõtlesi ise koa, et, neh, alles ollid joanid ja juba ma jorise omaette jõululaulusid.

Neh, nõnna kut ma mineva nädali sii üidsi juba, oo laupa meitel siis kangest palju uhkeid asju oodata. Aga juu akkab otsast pihta, sest juba rieede õhta oo esimene pidu käe. Lõunarandas, neh sial uhkes sadamas, tuleb siis üks kena piduõhta. Poole kahessast akkavad mängma Hollandi torupillimehed ja ühessast akkab Külasema külaselts esinema.

Laupa omingust poolt akatse Vahtna otsast jälle üle Pisikse väena Orisare ojoma. Sie oo masu juba kahessateistmes kord, kut sedaviisi ojodes Muhust Soaremaale pannasse. Olgu ilm mõuke tahes, panavad paarutes iga sui sedaviisi üle väena.

Neh ja sellesamma pääva oo Muhuksed Muhus köimas. Sedakorda naad võtvad omale seltsi ühessatesn voastad Talinas koos köin ukrainlaste ansambli Zurba. Kellu kahest oo naad puhas Liiva Suures kirkus. Munuksed laulvad änamaste kirgulaulusid ja koraalisid, mis oo rahvaviiside pial. Ja ukrainlased laulvad ukraina rahvalaulusid. Nende esinemisel oo irmuskena nimi mo iest – “Ülal piirid kõik lähevad ühte”. Kontserdi kohta oo üteldud viel, et kontsert ise oo tuimuidu. Aga muidugist soab tiha annetuse kirgu kassase. Pitkuseks arvatse olavad umbest kolmveerand tundi.

Kellu viiest õhta oo Munuksed ja Zurba Soonda Simmu õuepial ja laulvad ikka omasid rahvalaulusid. Natusse oo tantsimist ja pillihealt koa. Kõik oo kuulma-voatama oodatud ja raha ep küsita teite kääst sial koa mitte. Ja mo iest oo irmuskena, et muhulased sial Talina linnas põle mitte ää unutan, kustkohast naad päralt oo ja et naad meite Muhu laulusid ja tantsisid koa ikka meeles pidavad.

Pühabe soab viel Muhu muuseumis köia “Abruka lugusid” voatamas. Kis põle juhtun nägema või kis tahaks kangeste korra viel nähä, siis minge köige ää. Vat sõuksed jutud mool ollid teitele täna. Olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 24 korda, sh täna 1)