Mopeedijuhid peavad läbima koolituse

Juulikuu alguses kehtima hakanud uus liiklusseadus (LS) ütleb, et pärast 1993. aasta 1. jaanuari sündinud isikud peavad läbima autokooli koolituskursuse ja seejärel sooritama edukalt teooria- ja sõidueksami.

Paljud mopeedisõitu harrastavad lehelugejaid on pöördunud toimetusse ja soovinud teada, kas uus liiklusseadus nõuab neilt koolituskursuse läbimist ja eksamite sooritamist.

Juulikuu alguses kehtima hakanud liiklusseaduses on öeldud (§ 94 lg 2), et mopeedi (AM-kategooria mootorsõidukit) võib juhtida isik, kel juba on olemas mistahes mootorsõiduki juhtimisõigus või piiratud juhtimisõigus.

Samas paragrahvis on veel lisatud, et mopeedi juhtimisõigust ei nõuta isikult, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari. Neilt aga, kes uue liiklusseaduse kehtima hakkamise ajal (so 1. juulil) olid 16–17-aastased, ei nõuta mopeedi juhtimisõigust kuni 2013. aasta 1. jaanuarini.

Uue liiklusseaduse koostajad ilmselt oletavad, et järgneva paari aasta jooksul taotlevad praegused 16–17-aastased noored mõne muu kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust, mis automaatselt annab neile ka mopeedi juhtimise õiguse.

Kõik eelpool öeldu tähendab, et need noored, kes soovivad juhtida mopeedi ja ei kavatse omandada mingi muu mootorsõiduki juhtimisõigust, peavad läbima vastava koolituse autokoolis ja sooritama edukalt teooria- ja sõidueksami.

Vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele on mopeedijuhi õppetöö minimaalseks mahuks kaheksa tundi teooriaõpet ja kaheksa tundi õppesõitu. Võrdluseks olgu ära toodud, et sõiduauto juhilubade taotlemisel on teooriaõppe kestus 28 tundi, millele lisandub veel 22 tundi õppesõitu.

Lisaks tuleb noortel mopeedi juhtimisõiguse saamiseks sooritada edukalt teooria-eksam (20 küsimust, vähemalt 17 õiget vastust) ning sõidueksam.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 28 korda, sh täna 1)