Töövahenditega seotud tööõnnetusi aina rohkem (2)

Töövahenditega seotud tööõnnetusi aina rohkem

ÕNNETUS ON KERGE TULEMA: Selle suruõhuhaamri vahel hoidis töötaja sõrmedega detaili kinni. Töövahendi käivitamisel lömastas haamer töötaja sõrme.
Foto: Erakogu

Esimese poolaasta jooksul juhtunud rasketest tööõnnetustest rohkem kui pool on toimunud töövahendite ohutusnõuete rikkumise tagajärjel.

Töövahendite ohutusjuhendid peavad olema koostatud vastavalt valmistaja kasutusjuhendile. Sageli puuduvad ohutusjuhendites juhised töö ohutuks tegemiseks. Lääne inspektsiooni tööinspektori Rein Nelise sõnul peab tööandja tagama, et töötaja kasutusse antav töövahend sobib tööülesande täitmiseks ning et seda hoitakse sellises korras, mis tagab töövahendi ohutuse kogu kasutusaja vältel.

“Töövahendite puhul, kus ei saa täielikult tõkestada pääsu ohualale, tuleb rakendada sobivaid abinõusid terviseriski optimaalseks vähendamiseks, et õnnetust ei juhtuks ja tervis ei kahjustuks,” sõnas Nelis. Keelatud on töövahendi konstruktsiooni või kasutusviisi muutmine, kui see halvendab töövahendi ohutust. Nelis nentis, et töövahendite kasutamisel, hooldusel ja seadistamisel peab tööandja tagama valmistaja antud kasutusjuhendis esitatud nõuete järgimise. “Kui seda ei tehta, ongi õnnetus käes,” kinnitas tööinspektor.

Näited hiljutistest tööõnnetustest:
• Töötaja puhastas jäätmetest metallilõikepinki, jättes masina välja lülitamata. Puhastamise käigus vajutas ta kogemata jalgpedaallülitile. Masin käivitus ja lõikas töötajal sõrme ära.
• Töötaja töötles sepa suruõhuhaamriga matriitsi, hoides seda haamri töötsoonis vasaku käe sõrmedega. Haamri käivitamisel jäi pöial suruõhuhaamri ja matriitsi vahele. Pöial lömastus.
• Töötaja pressis suruõhupressiga detaile kokku. Rakise kasutamise asemel hoidis ta detaili kinni sõrmedega. Pressimisel töödeldav detail purunes ja töötaja pöial jäi pressi vahele, mis tekitas pöidlale luuvigastuse.
• Töötaja töötas järkamissaega. Kaastöötaja tuli midagi küsima. Töötaja tähelepanu hajus – käsi liikus sae ette ja saag lõikas sõrmed maha.

Töövahenditega toimunud õnnetuste peamised põhjused: töövahenditel on tõkestamata pääs ohualale; puuduvad kaitsepiirded või -seadised; töövahendit ei kasutata ettenähtud viisil; töövahendi kasutajale ei ole tagatud ohutu juurdepääs töövahendi seadistamiseks või hoolduseks; töövahendit hooldatakse (seadistatakse) seadet täielikult seiskamata; tööd tehes tegeletakse kõrvaliste asjadega, mille tulemusena tähelepanu hajub; puuduvad töövahendite ohutusjuhendid ja töötajad on juhendamata.

Esimesel poolaastal juhtus Saare maakonnas 55 tööõnnetust, neist 10 seejuures raskete tagajärgedega. Rasketest tööõnnetustest oli 6 seotud töövahendite kasutamisega, 1 elektrilöök kõrgepingeliinil töötamisel, 1 raskete detailide teisaldamisel, 1 kuritahtlik kallaletung töötajale ja 1 libastumine ebatasasel pinnasel.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 75 korda, sh täna 1)