Linnuse valle restaureeritakse sageli vaid töömehe mõistusega (9)

Linnuse valle restaureeritakse sageli vaid töömehe mõistusega

LÄHEB KALLIKS MAKSMA: Kindluse müüride vastutava spetsialisti järelevalveta restaureerimise eest on muinsuskaitseametil õigus karistada AS Rihti Projekti rahatrahviga kuni 3200 eurot.
Foto: Peeter Kukk

Kuressaare linnuse bastionitel puudub töömehi juhendav vastutav spetsialist ning restaureerimistööde graafik on ajast maas.

Muinsuskaitse on linnuse vallidel restaureerimis- ning konserveerimistöid teostavale firmale Rihti Projekt AS märku andnud, et vastavalt muinsuskaitseseaduse § 35 p 2 võib mälestist konserveerida ja restaureerida vaid vastutava spetsialisti või restaureerimisprojekti koostaja muinsuskaitselise järelevalve all. Nimetatud nõue oli sisse kirjutatud ka Kuressaare kindluse restaureerimistööde hanke tingimustesse. Vastava kvalifikatsiooniga meest näeb objektil aga harva.

Rihti Projektist tegeleb objektiga muinsuskaitse tegevusloaga Kristjan Penu, kuid kuna tegemist pole kohaliku mehega, ei ole tal olnud võimalik pidevalt Kuressaare lossivallidel viibida. Penu sõnul on tegemist ühefunktsioonilise tööga, mis ei nõua pidevat spetsialisti juuresolekut. Penu selgitas, et töö saab ette näidata ja töömehed lõpetavad selle ära.

Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektori Mihkel Koppeli sõnul nõuab seadus, et spetsialist peab alati juures olema, töömeestel pole ju kvalifikatsiooni. “Kui on vaja mõnda tööd alustada, siis töömehed peavad ise oma mõistusega vaatama, kuidas seda teha,” ütles Koppel.

Muinsuskaitseamet on palunud töid teostaval firmal koostada seletuskiri, miks on restaureerimistööd kuni tänaseni halvasti organiseeritud, ning selgitav graafik, kus on näidatud Rihti Projekt AS tööfrondi organiseerimine kuni 2011. aasta lõpuni, sh teostatavad tööd, töömeeste arv konkreetsel töölõigul ja muinsuskaitselist tegevusluba omava vastutava spetsialisti objektil viibimise ajagraafik.

Rihti Projekt teeb objektil alltööd Primus Ehitusele. Primuse töödejuhataja Toomas Tereski sõnul on neil Rihti Projektiga ka varem probleeme esinenud, kuid muinsuskaitse tehtud märgukirja kohta polnud ta kuulnud. Teresk mõistab muinsuskaitse muret ja ütleb, et see on kindlasti põhjendatud. “Inimene ei ole ju kogu aeg kohal,” ütleb Teresk, lisades, et alltöö tegijatel on probleeme kohapealse juhtimisega.

Hoolimata sagedasest omapäi tegutsemisest ei ole Mihkel Koppeli sõnul siiski veel suuremaid muinsuste rikkumisi ette tulnud. Jutualune kiri on hetkel vaid korrale kutsuv, kuid halvimal juhul võib asi lõppeda Rihti Projekt AS muinsuskaitse tegevusloa kehtetuks tunnistamisega. Seda juhul, kui on oht, et tööde käigus rikutakse või hävitatakse mälestist, selle detaile või välisilmet, mis võib juhtuda, kui töömehed jätkavad ilma vastutava spetsialisti juuresolekuta müüride restaureerimistöid või kui müüritööde teostamine lükatakse sügisesse, mil taastamine hoopis rikub mälestist.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 49 korda, sh täna 1)