Golfifirma pingeline olukord mõjutab linna finantsseisu (8)

Kuressaare linna majandusaasta aruande audiitori aruandes juhitakse tähelepanu AS-i Saaremaa Golf pingelisele majandusolukorrale ja hoiatatakse, et juhul kui realiseeruvad halvimad stsenaariumid, võib Saaremaa Golfi varaline väärtus selle aasta lõpuks langeda, mis omakorda avaldaks kindlasti mõju kogu linna finantsseisule.

Auditeerija pöörab linnavolikogu tähelepanu järgmistele asjaoludele: läinud aasta lõpus ületasid AS-i Saaremaa Golf lühiajalised varalised kohustused ettevõtte likviidseid varasid enam kui 20 miljonit krooni. Samas näitab 2011. aasta rahavoogude prognoos, et käesoleva aasta lõpuks võib AS-i Saaremaa Golf käibevahendite puudujääk ulatuda kuni 5 miljoni kroonini (ca 320 000 euroni). Siit järeldus: kui linna tütarettevõte Saaremaa Golfi AS ei suuda püstitatud eesmärke täita, võib see endaga kaasa tuua firma vara väärtuse languse, mis omakorda avaldaks kindlasti mõju linnavalitsuse finantsseisundile.

Linnavalitsuse osalus AS-is Saaremaa Golf on 66,1%, ettevõtte omakapital oli 2010. aasta lõpul 34,1 miljonit krooni.
Linnavalitsuse rahandusnõunik Mai Takkis lausus, et kaudselt mõjutavad linnavalitsuse finantsseisu kõik tema tütarettevõtted, sh ka AS Saaremaa Golf.
“Siinjuures ei tohiks aga ära unustada, et äriühingud on siiski iseseisvad juriidilised isikud ja omanikud kaotavad nende tegevuse lõppemisel üksnes aktsiate soetamisel väljakäidud raha,” rääkis ta.

Golfiväljak pole õnnetu mülgas

Mai Takkise sõnul tuleks tähelepanu pöörata veel ühele asjaolule. “Audiitor juhib tähelepanu lühiajalistele finantskohustustele, mis ületavad ettevõtte likviidseid varasid,” selgitas ta. “Samas on suurem osa neist kohustustest lühiajalise iseloomuga vaid vormilt ja kokkuleppel pangaga on nende täitmise tähtaegu võimalik pikendada. See tähendab aga, et sisuliselt on meil tegemist pikaajaliste kohustustega.”

Linna rahandusnõunik lisas: “Miskipärast püütakse ajakirjanduses Saaremaa Golfi ümber mingit negatiivset fooni hoida. Samas ei võeta aga arvesse, et ettevõte on alles noor ja iga asja käivitamine võtab aega.”
“Tahan öelda, et pikemas vaates on golfiväljaku rajamine siiski perspektiivikas ettevõtmine ja see ei ole mingi õnnetu mülgas, kuhu linn pelgalt vaid raha matab,” jätkas Takkis. “Minu arvates peaks ikkagi arvesse võtma ka seda, kui palju on meie linnaelanike sissetuleku suurust mõjutanud need inimesed, kes on tulnud siia mujalt golfi mängima.”

Siinkohal viitas rahandusnõunik Takkis praegu käimasolevale golfiturismi uuringule. “Selle esimesed tulemused on näidanud, et ainuüksi soome golfimängijad on käesoleva hooaja esimese kahe kuu jooksul (aprill, mai) Kuressaar-de ja Saaremaale jätnud ligi 8 miljonit Eesti krooni (u 510 000 eurot),” märkis Takkis. “Ka paljud teenindusettevõtete juhid on öelnud, et aprillis ja mais on just golfiturist meie teenindussektorit suurel määral ülal pidanud.”

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 33 korda, sh täna 1)