Joaninädali uudissed

Neh, laupa lähäb larbatsku lahti. Terve kahessa pääva kestvad Muhu päävad. Ja sedaaegu ep soa mitte ända augu pialegid, kui sa ikka igaspool tahad asjaline olla. Akatuseks peetse laupa, 18. juuni õhta kellu kuiest Muhu muuseumis ää selle voasta teene suvesimman ja sellega seltsis avatse Muhu päävad ja lauldasse muhu laulusid.

Ja just seda sammat aegu soab vähä teistsugust muusikad koa kuulda. Paenasse Tõnissel oo Ajajazz. Sial laulvad ja mängvad Villu Veski, Tiit Kalluste ja segakoor Huik. Pileti iest küsitse 25 eurut ja selle iest soab Tõnissel süia koa. Kui oo mõni, kis tahab mõlemast muusikast osa soaja, siis põle sie koa päris võematu mitte. Seesamma segakoor Huik laulab Liiva suures kirkus kaks tundi varatsemini koa. Ja sial oo kontsert ilma rahata.

Tuleva pühabe, ühessateistmendamal peetse Liiva resturaani kaubaoovis käsitööpoodis taaskasutuse päeva. Sial soab lõegata ja kerida vanadest riietest vaiba materjaali. Sellest kojotse Liiva lasteaale uied vaibad. Kui sa juba lähäd ja sool oo sõuksi riidid, mis sündivad vaiba sisse aada (ja neid oo änamaste igas peres), siis võta aga seltsi. Pihta akkavad sõuksed moekad talgud kellu ühestteistmest. Kis tahab viel midagid täpsemaste tiada, siis soab asja uurida Levalõpme Tooma Kaia kääst.

Kahekümne teesel kuupääval oo Liiva spordilatsis jalgpalli õhta. Ja nõnna kut oo välja kuulutat, köib võeduaamine Muhu põhja- ja lõunaosariikide vahel. Kellu neljast akkavad mängma poisid, alla ühessandad lassi. Kellu viiest mängvad põkked ja naesed ja mieste mängiks lähäb kellu poolest seitsmest. Märdi kääst soab täpsemaste üle küsida, kis tahab.

Kellu kahessast samma õhta lauldasse Aki kõrtsis jälle lorilaulusid.
Leedutuli peetse ää muidugid joanilaupa õhta Hellamaa spordilatsis. Rongikäik akkab pihta külakeskuse juurest kellu kahessast õhta. Tansiks mängab Veel Kord. Esinejateks oo ikka Muhu omad tegijad ja tansirühm Taara. Õhtat tuleb juhtima Küla Karla.

Joanibe oo Muhus pulmad. Nüid oogid paras aeg teesel korral pulmad maha üida. Et siis joanibe kellu kahestteistmest oo Muhus Nautse külas Mihkli talus Muhu pulmad. Poari pannasse kaks muhulast. Ja maha mängetse pulmad igatsorti Muhu kommete järge. Pulmakülalistele kutseid laiali ep soadeta, tulge kuulutamise piale ise sõnna. Seltsi tuleb võtta oma levakott, sest ennemalt mindi Muhus pulma ikka oma levakotiga.

Ja mõne euru võiks koa tasku pista, misega ruudi põlle lappida. Seda, mesmoodi eurudega põlle lappida, soab juba pulmas tiada. Külasema külaselts oo nõukse asja välja mõteln ja tahab rahvale õpeta, mõuksed ollid muistsed Muhu pulmad. Neh, ennevanaste peeti pulmi ikka kaks-kolm pääva. Aga juu sedakorda katsub ühe pääva sisse ää mahuta. Ja kahekümne viiendal joanikuu pääval oo Hellamaa Männikul võrkpallivõistlused.

Muidugist oo neid tegemisi sii joanibe aegas viel küll ja küll. Kõiki asju masu põlegid viel rahvale tiada antud, aga Liiva vahelt soab ikka nähä-kuulda, kut kellelgid mõni asi viel oo pähä tuln, et võiks sedaaegu ette võtta. Sest joanibe oo Muhus vahest rohkem rahvast kut Talina linnas. Liival oo nüid ea asju uuri, sial oo sur uus ja uhke kuulutamiste tahvel koa olemas.
Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 26 korda, sh täna 1)