Riigikohus: haljasala peab hooldama tee omanik

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tunnistas teisipäeval osaliselt põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks Tartu linnavolikogu määruse, mis kohustas teeäärsete kinnistute valdajaid hooldama lisaks kõnniteele ka kinnistu ja sõidutee vahele jäävat haljasala.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium leidis, et ehkki kohaliku omavalitsuse korralduse seadus lubab analoogset koormist kinnistu omanikule panna, on see teemaa puhul vastuolus teeseadusega, teatas riigikohtu pressiesindaja BNS-ile.

Teeseaduse kohaselt korraldab teehoidu tee omanik ja kohalike teede hoidu valla- või linnavalitsus. Sama seadus kohustab avalikult kasutatava tee omanikku hoidma tee kehtestatud nõuetele vastavas seisundis.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 94 korda, sh täna 1)