ELF tahab Saaremaal luua 33 uut kaitseala

Eestimaa looduse fond (ELF) tegi keskkonnaministeeriumile ettepaneku anda kaitseala staatus üle seitsme hektari suurustele vääriselupaikadele, mis on metsaseaduse muudatuse tõttu jäänud juriidilise kaitseta.

ELF-i ettepaneku kohaselt tuleks Saaremaal kaitse alla viia 33 ala kokku 739 hektaril, kusjuures paljud väljapakutud aladest asuvad eramaadel. ELF-i metsaprogrammi assistent Liis Kuresoo ütles Saarte Häälele, et järgmise sammuna otsustab keskkonnaameti ekspertiis, kas väljapakutud aladel on kaitse alla võtmiseks piisavalt palju kaitseväärtust. ELF-i nägemuse kohaselt tuleb kaitsealadel luua sihtkaitsevööndid, mis välistaksid paljudes kohtades tavapärase metsamajandamise.

Samas on paljude Saaremaal väljapakutud alade puhul tegemist vanade puisniitude ja puiskarjamaadega, mille omanikel võib avaneda võimalus hakata neid taastama või hooldama ja saada selleks ka toetust.

Erametsades on vääris-elupaikade kaitse üles ehitatud vabatahtlikule lepingule, kusjuures kui metsaomanik soostub tema metsas leiduvat vääriselupaika kaitsma, hüvitab riik talle saamata jäänud tulu.

Metsa vääriselupaigad on põlismetsaliikide varjupaigad majandusmetsade vahel, kus ohustatud või haruldaste liikide esinemise tõenäosus on suur. Metsaseadus määratleb alates 2009. aastast vääris-elupaika kui kuni seitsme hektari suuruse pindalaga kaitset vajavat ala. Üle seitsme hektari suurustel vääriselupaikadel puudub juriidiline staatus ja ELF otsustas teha ettepanekud konkreetsete vääriselupaikade kaitse alla võtmiseks.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 12 korda, sh täna 1)